Projecten

Met deze projecten willen we ruimte geven voor ideeën die mensen samenbrengen of thema's belichten die volgens ons verrijking vragen. Deze zijn vaak op ons initiatief, maar we haken ook in op bestaande projecten die we voluit willen ondersteunen in de ontwikkeling.