VLOED
Schrijfwedstrijd

VLOED

VLOED | Schrijfwedstrijd voor vernieuwende makers

Vandaag glipt waan­zin­nig veel lite­rair werk tus­sen de mazen van de uit­ge­vers­net­ten. Sommige auteurs val­len uit de boot van bestaan­de for­mats van schrijf­re­si­den­ties, wegens ​‘te oud’ of omdat hun werk niet past bin­nen een bepaald gen­re. VLOED speurt de kust­lijn af naar vers talent en biedt groei­kan­sen én een podi­um aan ver­nieu­wen­de makers. VLOED voor­ziet elke deel­ne­mer van per­soon­lij­ke feed­back, biedt twee win­naars een ont­wik­ke­lingstra­ject aan en cre­ëert een podi­um en een publi­ca­tie voor hun werk.

Winnaars 2023

Puk Bennie Delvaux en Sofie Verraest
 

Winnaars 2022

Seppe Decubber en Lise Delabie

Wat valt er te winnen?

VLOED selec­teert 2 makers met poten­ti­eel uit de inzen­din­gen. De win­naars krij­gen een rijk tra­ject van bege­lei­ding en presentatiemogelijkheden:

  • Een schrij­vers­re­si­den­tie van 3 weken in De Letterie in Oostende
  • Intensieve bege­lei­ding door specialisten
  • Redactionele bege­lei­ding, zowel artis­tiek als schrijftechnisch
  • Professioneel advies om een aan­trek­ke­lijk pre­sen­ta­tie­for­mat te ontwikkelen
  • Een uit­ge­breid net­werk bij boek­han­dels en lite­rai­re organisatoren
  • Een voor­stel­ling in KAAP Oostende
  • Een publi­ca­tie in een zine dat ver­spreid wordt via alle part­ner­boek­han­dels, cul­tuur­hui­zen en bibli­o­the­ken in Vlaanderen en Nederland

     

Meer over VLOED