VLOED
Schrijfwedstrijd

VLOED

VLOED | Schrijfwedstrijd voor vernieuwende makers

Vandaag glipt waan­zin­nig veel lite­rair werk tus­sen de mazen van de uit­ge­vers­net­ten. Sommige auteurs val­len uit de boot van bestaan­de for­mats van schrijf­re­si­den­ties, wegens ​‘te oud’ of omdat hun werk niet past bin­nen een bepaald gen­re. VLOED speurt de kust­lijn af naar vers talent en biedt groei­kan­sen én een podi­um aan ver­nieu­wen­de makers. VLOED voor­ziet elke deel­ne­mer van per­soon­lij­ke feed­back, biedt twee win­naars een ont­wik­ke­lingstra­ject aan en cre­ëert een podi­um en een publi­ca­tie voor hun werk.
 

Winnaars 2022

De wedstrijd levert telkens 2 winnaars op. Voor 2022 was dit Seppe Decubber en Lise Delabie
Editie 2023 is in full schwing en we kunnen op 30 mei de winnaars bekendmaken. 

Wat valt er te winnen?

VLOED selec­teert 2 makers met poten­ti­eel uit de inzen­din­gen. De win­naars krij­gen een rijk tra­ject van bege­lei­ding en presentatiemogelijkheden:

  • Een schrij­vers­re­si­den­tie van 3 weken in De Letterie in Oostende
  • Intensieve bege­lei­ding door specialisten
  • Redactionele bege­lei­ding, zowel artis­tiek als schrijftechnisch
  • Professioneel advies om een aan­trek­ke­lijk pre­sen­ta­tie­for­mat te ontwikkelen
  • Een uit­ge­breid net­werk bij boek­han­dels en lite­rai­re organisatoren
  • Een voor­stel­ling in KAAP Oostende
  • Een publi­ca­tie in een zine dat ver­spreid wordt via alle part­ner­boek­han­dels, cul­tuur­hui­zen en bibli­o­the­ken in Vlaanderen en Nederland
     

Meer over VLOED