KAAP is... ontmoeting, creatie, een verhaal, een belevenis... 

KAAP is veel. We willen een plaats zijn waar je niet alleen elkaar ontmoet, maar ook nieuwe artiesten, collectieven, kunstenaars leert kennen. En dat ook zij de stad en z'n bewoners leert kennen. 

Dit doen we door onder andere residenties, salons, try-outs, open ateliers enz. We breken zelf ook de stad in en brengen zowel muziek, woord en podium naar de inwoners van Brugge en Oostende. 

KAAP vzw is ontstaan uit een versmelting van het voormalige kunstencentrum Vrijstaat O. (Oostende) en De Werf (Brugge). Sinds 2017 zijn we één kunstencentrum dat het geluk heeft om in twee prachtige steden te werken rond muziek, podium, beeldende kunst en literatuur. Beiden met hun eigen dynamiek, charme en troeven. 

Onze missie

KAAP reflecteert, produceert en presenteert. Met verbeelding en integriteit, samen met geëngageerde kunstenaars verweven we kunst en samenleving. We doen dit met verschillende disciplines, vanuit twee steden, Brugge en Oostende.

 

Onze visie

KAAP gelooft sterk in de rol van kunst als katalysator voor een meervoudige, inclusieve samenleving. KAAP denkt kritisch na over kunst en maatschappij vanuit de artistieke voorhoede. KAAP biedt mensen perspectieven om via kunst de werkelijkheid op een andere manier te bekijken en te ervaren.

 

Fair practice, goed bestuur & veiligheid

KAAP is een mensgedreven organisatie.

We werken in grote mate met publieke middelen en zetten die zo efficiënt en verantwoord mogelijk in. Voor het beheer van onze werking volgen we op voorbeeldige wijze de principes van goed bestuur zoals verankerd zijn in de wet en in ons intern reglement. Het bestuur is divers samengesteld op basis van vooraf bepaalde competenties. Alle bestuurders oefenen hun mandaat tijdelijk en onbezoldigd uit en onderschreven een deontologische code. Wie hierover meer informatie wil kan altijd contact opnemen met de directie.

Zonder kunstenaars bestaat onze werking niet. Naar kunstenaars toe proberen we maatwerk te leveren. KAAP wil daarom een fair practice-organisatie zijn waarbij we alle betrachten om kunstenaars die met en voor ons werken een eerlijke vergoeding te betalen, een veilige werkomgeving te bieden en gepaste productionele, technische, logistieke en zakelijke omkadering te geven. In al onze beleidsplannen en acties is de fair-practice toets een standaard.

Veiligheid is voor ons van groot belang, zowel voor medewerkers (vast, tijdelijk, vrijwilligers, kunstenaars) als voor bezoekers. KAAP heeft een actief beleid rond integriteit en psychosociaal welzijn waarbij de nadruk ligt op informeren en preventief handelen. We hebben bijzondere aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. KAAP heeft een interne vertrouwenspersoon en is aangesloten bij een externe dienst voor welzijn en preventie op het werk. Alle informatie rond ons beleid terzake kan opgevraagd worden bij de directie.