Hyphen, Charlotte Vanden Eynde en Nicolas Rombouts, beeld door Femke Den Hollander
Dans

Hyphen

Een herontdekking van de verhouding tussen dans en muziek, lichaam en contrabas

Hyphen is Engels voor ‘koppelteken’. Als twee begrippen door een koppelteken verbonden worden, ontstaat er niet alleen een relatie tussen beide, maar vormt zich ook een nieuw begrip, dat beide omvat. Het koppelteken staat echter ook voor de afstand tussen twee elementen of personen. Het markeert het zoeken naar een fragiel en precair moment van verbinding dat er maar even kan zijn en misschien nooit werkelijk kan bestaan.

Contrabassist/componist Nicolas Rombouts en danseres/choreografe Charlotte Vanden Eynde ontmoetten elkaar in 2015 toen zij uitgenodigd werden om samen een publieke improvisatie te doen. Er ontvouwde zich een bijzondere artistieke wisselwerking, waarbij hun beider manier van creëren veel raakvlakken bleek te hebben. Beide streven naar een integere omgang met hun ‘instrument’, in overeenstemming met hun eigen zijn. Ze gaan intuïtief te werk, maar houden steeds mentale controle op wat spontaan ontstaat. Voor Rombouts is muziek spelen instant componeren, voor Vanden Eynde is dansen denken. Daarbij schuwen zij de radicaliteit niet. Even liefdevol als brutaal tasten zij de grenzen van het eigen medium af. Dit doen zij zonder overbodige ballast. Steeds weer zoeken zij naar de essentie van het moment, tot enkel een trilling, of een rilling overblijft.

In Hyphen zijn dans en muziek gelijk. Niet alleen is de auditieve ervaring even belangrijk als de visuele, maar ook de fysieke aanwezigheid van Vanden Eynde en Rombouts is evenwaardig. Dat neemt niet weg dat zij op een heel andere manier op scène staan: Rombouts als muzikant, iemand die een instrument in beweging brengt, en Vanden Eynde als danseres, iemand die door te bewegen haar eigen instrument wordt en er niet meer van te onderscheiden is. Vanuit hun eigenheid reiken ze uit naar elkaar. Samen zoeken ze naar kantelpunten waarin muziek beweging kan worden en beweging muziek. 

De voorstelling ontstaat uit de puurheid van het momentane samenspel tussen Rombouts en Vanden Eynde, en nodigt het publiek uit om deelgenoot te worden van de mogelijkheden die elk nieuw moment genereert. Hyphen toont de kracht én kwetsbaarheid van handelen en aanwezig zijn in het hier en nu.

Speeldata

  • 11 maart 2022 - kunstencentrum nona

Credits

Dans en creatie
Charlotte Vanden Eynde 
Muziek en creatie
Nicolas Rombouts 
Lichtontwerp
Jan Maertens 
Artistiek advies
Marc Vanrunxt, Simon Lenski 
Productie
KAAP
Coproductie
Concertgebouw Brugge, Les Brigittines
Met de steun van
kunstencentrum nona, CAMPO