Brieven op tape: Belly full of blind highways

Een serie audiobrieven

We zijn blij onze samenwerking met het kunstenaarsinitiatief Dear, aan te kondigen - met wie we Belly full of blind highways hebben ontwikkeld: een serie van vier kunstenaarsbrieven op tape. 

Als voorloper van de digitale voice note of voice memo nemen audiobrieven, meestal opgenomen op cassetteband, een belangrijke plaats in binnen het veld van de mondelinge geschiedenis. Als een medium dat verbonden is met en geïnformeerd wordt door migratie, geletterdheid en intimiteit, boden audiobrieven decennialang een manier om in contact te blijven met geliefden en om levensgebeurtenissen, privéberichten en getuigenissen over te brengen en te documenteren.

Belly full of blind highways brengt vier audiobrieven samen van kunstenaars en schrijvers Laura Grace Ford, Palestinian Sound Archive (Mo'min Swaitat), Wendy Morris en Raoni Muzho Saleh. De brieven reflecteren, telkens op hun eigen manier, op space and belonging, door middel van stemwerk, geluid, ruis, gevonden beeldmateriaal en muziek. Alle tapes bevatten een brief van vijf tot zes minuten en zijn verpakt in een cover en riso gedrukte J-card met een afbeelding gekozen door de kunstenaar en informatie over de brief. Het ontwerp voor de serie is van Ivan Martinez en het drukwerk wordt verzorgd door Risiko Press.

Vanaf vrijdag 19 mei brengen we één tape per week uit, waarvoor je je kunt aanmelden via Bandcamp. De tapes worden doorlopend verstuurd, dus afhankelijk van het aantal tapes waarvoor je je opgeeft, ontvang jij (of degene aan wie je de tape doorstuurt) 1 tot 4 tapes in de loop van vier weken. De tapes worden wereldwijd verstuurd vanuit België.

 

Praktisch

Je kan de tapes pas bestellen vanaf vrijdag 19 mei.

Ga naar de Bandcamp pagina

Lees meer over deze collab

ENG

A series of audio letters

We’re happy to announce our collaboration with artist initiative Dear, with whom we have developed Belly full of blind highways: a series of four commissioned tape letters by different artists.

As a precursor to the digital voice note, audio letters, commonly recorded on cassette tape, hold an important place in the field of oral histories. As a means tied to and informed by migration, literacy and intimacy, tape letters for decades provided a way to stay in touch with loved ones as well as a way to convey and document life events, private messages and testimonies.

Belly full of blind highways brings together four tape letters by artists and writers Laura Grace Ford,  Palestinian Sound Archive (Mo’min Swaitat), Wendy Morris and, Raoni Muzho Saleh. The letters, all in their own way, reflect upon place and belonging through voice work, sound, noise, found footage and music. All tapes contain a letter of five to six minutes and come packaged with a riso printed J-card which includes an image to accompany the letter as well as information on the letter. The design for the series is by Ivan Martinez, and all printed matter is done by Risiko Press.

From Friday 19 May onwards we will release one tape per week, for which you can sign up via Bandcamp. Tapes will be sent out on a rolling basis, so depending on how many tapes you sign up for, you (or the person you forward the tape to) will receive 1-4 tapes over the course of four weeks. Tapes will be sent worldwide from Belgium.

 

PRACTICAL INFO

The tapes will be available to order from Friday 19 May onwards. 

Go the Bandcamp page

Read more about this collab