Jonas Vansteenkiste - foto door Richard Duyck

Jonas Vansteenkiste

Over deze artiest

De werken van de kunstenaar Jonas Vansteenkiste worden gedefinieerd door ruimtes.

Hij gebruikt verschillende media, zoals installaties, video, sculptuur, foto's en tekeningen. Hij verwijst naar en gebruikt - zowel op een fysieke als op een psychologische manier - architecturale elementen.

Hij bouwt ruimtes op, of creëert situaties die het best als "mentale ruimtes" kunnen worden gedefinieerd.

Mentale ruimtes vertonen gelijkenis met "Denkraum", een begrip dat men vooral terugvindt in de filosofie en de architectuur. "Denkraum" kan worden gezien als het bouwen van muren, niet alleen in maar ook van de chaos van de eigen waarneming, emoties en gedachten om deze ervaringen en gevoelens op een heldere manier tot uitdrukking te brengen.

Met dit in het achterhoofd definieert en creëert Jonas zijn werken.

Deze werken vertrekken vanuit een persoonlijke ervaring waarbij het anekdotische naar naar de achtergrond waar het verder wordt uitgepuurd tot een "basso continuo" waarop kan worden voortgebouwd. Hij benadert het medium "installatie" als een referentie en een ervaring. Zo plaatst hij de toeschouwer in een actieve rol: hij nodigt hem uit om in het werk te stappen en zich er - zowel mentaal als fysiek - in te situeren.

De kunstenaar laat ook ruimte voor de toeschouwer om zijn eigen persoonlijke ervaringen toe te voegen aan deze installaties, die niet alleen de "relevante" plaats zijn voor de kunstenaar, maar ook voor de toeschouwer.

Dezelfde oefening herhaalt zich in zijn tekeningen: deze ruimtes zijn persoonlijker, zodat een toeschouwer enkel wordt uitgenodigd door een blik...