Alle artiesten van First Dates 2023

First Date #1 + #2 - Trixie Whitley & Kayla Farrish + Soa Ratsifandrihana & Joël Rabesolo

Praktisch

Creatieve vonken tussen danser en muzikant

Het principe van de First Date is ondertussen een gevestigde waarde op DANSAND!. Een danser en een muzikant krijgen een korte tijd om elkaar in hun creativiteit te ontdekken en om voorstellen aan elkaar te doen voor een improvisatie van minimum 20, maximum 30 minuten. Ze gaan in interactie met elkaar en met het publiek op een bijzondere plek en binnen een specifieke context. Doordat DANSAND! zich buiten afspeelt en aldus zon of regen, weer en wind even belangrijke spelers zijn, is improvisatie hier hét middel om het beste uit het moment te halen.

Trixie Whitley x Kayla Farrish

Voor de eerste first date van DANSAND! 2023 nodigden we Trixie Whitley en Kayla Farrish uit. Trixie Whitley werkt momenteel aan een nieuw album en heeft voor haar tournee plannen om dans te introduceren als een verlengde van de muziek. Een first date is de eerste en meest uitgelezen kans om dat uit te testen.

Soa Ratsifandrihana x Joël Rabesolo

Met zowel de Belgische jazz muziek scene, de onafhankelijkheidsdag van Congo en het dekoloniale perspectief van het festival in het achterhoofd, dacht Soa Ratsifandrihana meteen aan Joël Rabesolo, een Malagassische jazzgitarist die in Brussel woont. 

Ze hebben elkaar niet zo lang geleden voor het eerst ontmoet en zijn allebei geïntrigeerd door elkaars werk. Deze first date zou een mooie introductie kunnen zijn voor toekomstige samenwerkingen. Soa heeft Joël uitgenodigd om de muziek te maken voor haar nieuwe stuk, waarvan de residenties in het najaar beginnen. 

Joël groeide op in Madagaskar, Soa niet, maar ze zijn allebei vastbesloten om de Malagassische cultuur op hun eigen manier en vanuit hun eigen perspectief te delen.

ENG

The First Date has become an established tradition at DANSAND!. A dancer and a musician are given a short time to discover each other's creativity and to make proposals to bring an improv performance. They interact with each other and with the audience in a special location and within a specific context. Because DANSAND! takes place outdoors and thus sun or rain, weather and wind are equally important players, improvisation is the means to make the most of the moment.

Trixie Whitley x Kayla Farrish

For the first first date of DANSAND! 2023, we invited Trixie Whitley and Kayla Farrish. Trixie Whitley is currently working on a new album and plans to introduce dance as an extension of the music during her tour. A first date is the perfect opportunity to test that out.

Soa Ratsifandrihana x Joël Rabesolo

With the Belgian jazz music scene, Congo's independence day, and the festival's decolonial perspective in mind, Soa Ratsifandrihana immediately thought of Joël Rabesolo, a Malagasy jazz guitarist who lives in Brussels.

They recently met for the first time and are both intrigued by each other's work. This first date could be a nice introduction to future collaborations. Soa has invited Joël to create the music for her new piece, which will begin residencies in the fall.

Joël grew up in Madagascar, Soa did not, but they are both determined to share Malagasy culture in their own way and from their own perspective.

Dans First date #1
Kayla Farrish
Muziek First date #1
Trixie Whitley
Dans First date #2
Soa Ratsifandrihana
Dans First date #2
Joël Rabesolo
Residentie Trixie Whitley & Kayla Farrish
De Grote Post
duur
75'