Vier vragen voor BeraadGeslagen

BeraadGeslagen is de muzikale speeltuin van Fulco Ottervanger en Lander Gyselinck, twee meesters in het vak die intussen vaste waarden zijn geworden op ons muzieklabel, W.E.R.F. records. In de aanloop naar hun nieuwe album Altijd Bewust Bewegen spraken we met Fulco Ottervanger over het ontstaan van dit funky duo.

Hoe hebben jullie twee elkaar ontmoet?

"Op een zekere dag wandelde ik rond in Gent langs de Sint-Baafskathedraal, en voor ik het wist raakte ik aan de praat met iemand die naast me liep. Dat was Lander Gyselinck, hij moest die avond optreden. Ik verzekerde hem ervan: “Je komt er wel, joh!”. We hadden direct een klik en spraken vanaf dat punt vaak af, improviserend in elkaars woonkamers, zonder enige verplichtingen."

Als jullie vriendschap een soundtrack had, wat zou er dan op staan?

"We hebben veel naar Weather Report geluisterd samen, dus dat zeker. Ik introduceerde Lander aan Junior Wells, en hij bracht me in de ban van Georges Duke."

Waarom Altijd Bewust Bewegen?

"Met dit album kozen we al vroeg voor het thema beweging. Het idee van sportverenigingen inspireerde onze muziek en visuals, en toen Lander en ik ergens een folder vonden met de slogan 'Altijd Bewust Bewegen', dachten we: dat is het! Het heeft de boodschap om in beweging te blijven, om ons lichaam niet te verwaarlozen. Maar het voelt ook als een verplichting: we móeten actief blijven, zelfs als we dat soms niet willen. Met Altijd Bewust Bewegen spelen we op een ludieke manier met die dualiteit."

Wat maakt BeraadGeslagen uniek?

"In essentie draait BeraadGeslagen om plezier maken. Het is een erg speels project, we bekommeren ons niet al te veel over smaak of genres. BeraadGeslagen is voor ons als een speeltuin om nieuwe, funky dingen mee uit te proberen. Ons nieuwe album is helder, catchy en dansbaar. Het gaat veel verschillende richtingen uit, maar we zijn ook een pak volwassener geworden sinds onze vorige release. We vonden een balans met een flinke dosis post-punk, maar ook wat rustigere nummers."

 

Het nieuwe album van BeraadGeslagen komt uit op 27 oktober 2023. BeraadGeslagen speelt een release-show in de Cactus Club op 23 november 2023, en op 19 oktober 2023 kan je al genieten van een First Listen in het gezelschap van Fulco Ottervanger.

Wie niet wil wachten kan het album nu al bestellen of de nieuwe single Franse Vaart beluisteren!Meer info op onze bandcamp

ENG

BeraadGeslagen is the musical playground of Fulco Ottervanger and Lander Gyselinck. In light of their upcoming album Altijd Bewust Bewegen, we asked Fulco Ottervanger about the origins of his funky duo. 

How did the two of you meet?

“I remember one day walking around in Ghent around the Sint-Baafs cathedral, and suddenly striking up a conversation with someone walking next to me. That was Lander Gyselinck, he was performing that evening. I assured him: 'You’ve got this pal'. From that point on we became friends, making music in our living rooms, without any expectations.”

If your friendship had a sountrack, what would it be?

“We’ve listened to Weather Report a lot together. I introduced Lander to Junior Wells, and he got me hooked on Georges Duke.”

Why the title 'Altijd Bewust Bewegen’ ?

"With this record, we decided on a theme of movement early on. The idea of sports clubs inspired our music and visuals, and when Lander and I saw a folder with ‘Altijd Bewust Bewegen’ written on it, we thought: that’s it! In this day and age we shouldn’t neglect our bodies, we want to keep moving. But it also feels like an obligation: we hàve to stay active, even though sometimes we don’t want to. With Altijd Bewust Bewegen, we play with that duality."

 What’s different about BeraadGeslagen? 

“The thing is, BeraadGeslagen is all about fun. We don’t have to worry too much about taste. It’s very playful, like an improvisational playground for us to try new and funky things. Our upcoming record is clean, catchy and danceable. It goes in many different directions, but we also matured from our previous album. We found a middle ground with a good amount post punk, but added some gentle tracks in there as well.”

 

The new album by BeraadGeslagen will be released on October 27th, 2023. BeraadGeslagen will play a release show at Cactus Club on November 23th, and on October 19th, you can already enjoy a First Listen of the album in Fulco Ottervanger's company.

If you simply cannot wait, you can preorder the album and or listen to the new single Franse Vaart!More info on our bandcamp