Rethink/Replace - meer dan een doekje voor het bloeden

Oostende

Hoe gemakkelijk was je de zonden uit het verleden weg? Hoe bewaar je geschiedenis met oog op de realiteit van vandaag en meer nog.. die van morgen? Bevrijding of verdrukking? Welk label blijft plakken?

Wij hebben zeker niet alle antwoorden, maar we starten graag de dialoog. Tijdens Rethink&Replace op zondag 20.03 beginnen we het debat.

De inrichting van de openbare ruimte gebeurt vanuit een bepaald collectief geheugen en vanuit een gemeenschappelijk maatschappelijk verhaal.

Zo werd bijvoorbeeld het monument voor Leopold-II in 1931 opgericht vanuit een bepaalde visie op de monarchie en op de toenmalige koloniale realiteit. Het is een normaal proces dat collectieve verhalen veranderen. Het gemeenschappelijk geheugen vandaag is niet meer dat van in de jaren 1930.

Het is eveneens normaal dat de herinrichting van de openbare ruimte niet steeds up to date is met de evolutie van de verhalen die een samenleving vertelt. Het is niet aan ons om die spreidstand op te lossen. Wel willen we via creatieopdrachten aan kunstenaars en auteurs het maatschappelijk gesprek over bepaalde thema’s openen en voeren. Een eerste publicatie - in een nieuwe reeks - verschijnt in het voorjaar van 2022 met de publieke ruimte van de Drie Gapers en de Koninklijke Gaanderijen als uitgangspunt. Op zondag 20 maart stellen we deze publicatie voor in bijzijn van de kunstenaars en auteurs.

Debat in het kader van literatuurfestival FAAR

 

Meer over dit debatmoment

Meer over FAAR