Nathan Felix-Rivot Foto: Marc Wellens + Spine of Desire foto: Matias Rocha Moura

Short pieces: Prends Garde à Toi - Nathan Felix-Rivot | Spine of Desire - Stanley Ollivier

Praktisch

Dans waarin fysicaliteit, kwetsbaarheid en transformatie hand in hand gaan.

Op uitnodiging van DANSAND! presenteert het Brusselse kunstplatform workspacebrussels drie toonmomenten van kunstenaars die werken aan een nieuw project. Laat je verrassen door de frisse energie van het creatieproces en ontdek het talent van morgen!

Stanley Ollivier - Spine Of Desire: Wounds without tears, out of one skin in diamonds and shit  

In dit korte dansante trio deelt de Franse choreograaf Stanley Ollivier fragmenten van dansmateriaal dat hij ontwikkelt voor een nieuw onderzoek. Samen met Lily Brieu Nguyen en Mamadou Wagué wil hij ruimte creëren voor kwetsbaarheid, intimiteit en erkenning in relatie tot dans en het lichaam. Hoe kun je dans inzetten als een gebaar van generositeit naar je gemeenschap? Wat betekent het om je veilig en beschermd te voelen?

 

Nathan Felix-Rivot - Prends Garde à Toi

In deze solo verkent Nathan Felix-Rivot hoe het oppervlakkige en het sensorische naast elkaar kunnen bestaan. Begeleid door de muziek van Pedro Santos speelt hij met de verwachtingen binnenin het medium van podiumkunst, zowel die van het publiek en als van de performers. Nathans circusachtergrond en ervaring in hedendaagse dans brachten hem aan het denken over deze verwachtingen, maar ook over het doel van het tonen van een lichaam in performance. Prends garde à toi (pas op jezelf) stelt ook het kader in vraag is dat invloed heeft op de manier waarop artiesten zich traditioneel willen presenteren om een publiek te behagen.

ENG

By invitation of DANSAND!, the Brussels platform workspacebrussels will present three performances of artists working on a new project. Marvel at the fresh new energy of the creative process and discover the talent of tomorrow!

Stanley Ollivier - Spine Of Desire: Wounds without tears, out of one skin in diamonds and shit  

In this short dance trio, Ollivier shares fragments of dance material he is developing for a new research project. Together with Lily Brieu Nguyen and Mamadou Wagué, he aims to create space for vulnerability, intimacy, and recognition in relation to dance and the body. How can you use dance as a gesture of generosity towards your community? What does it mean to feel safe and protected?

 

Nathan Felix-Rivot - Prends Garde à Toi

In this solo, Nathan Felix-Rivot explores how the superficial and the sensory can coexist. Accompanied by Pedro Santos' music, he plays with the expectations inherent in the medium of performing arts, both those of the audience and the performers. Nathan's background in circus and experience in contemporary dance have led him to reflect on these expectations, as well as on the purpose of presenting a body in performance. "Prends Garde à Toi" (watch out for yourself) also questions the framework that influences the way artists traditionally want to present themselves to please an audience.

Spine of Desire

Concept
Stanley Ollivier
Onderzoek, choreografie & performance
Lily Brieu Nguyen, Stanley Ollivier, Mamadou Wagué
Artistiek advies
Audrey Mérilus
Residenties
La Briqueterie Du Val-de-Marne (FR), Tanzhaus Zürich, Le BAMP (BE), workspacebrussels (BE)
Duur
15'

Prends garde à toi

Concept
Nathan Felix-Rivot
Performance
Nathan Felix-Rivot
Muziek
Pedro Santos
Duur
20'