Inland Island foto door Stine Sampers

Inland Island - Tineke De Meyer

Praktisch

PREMIERE 

Een ‘activerende’ luisterervaring

Inland Island is een performatieve installatie en poëtische audiovoorstelling. 

Samen met enkele anderen neem je plaats aan tafel. Via hoofdtelefoons word je aangesproken door een stem zonder lichaam. Deze stem behoort toe aan een grenswezen — een engel, een alien? Tegelijk wel en niet aanwezig spreekt deze eeuwige getuige over wat zich aan en ver voorbij de tafel afspeelt.“If we opened people up, we’d find landscapes” - Agnes Varda

Dit wezen zoekt naar connectie, zowel met de luisteraar, als tussen de luisteraars onderling. Als een soort van science fiction, opent Inland Island een bredere, meer tedere blik op het heden. 

Een ‘activerende’ luisterervaring, een uitnodiging om vormen van aandacht te verkennen, ontstaan uit vragen over perspectief en perceptie, over ervaring en subjectiviteit, over hoe we dingen weten. Via licht en geluid wordt zintuiglijk voelbaar hoe poreus een grens kan zijn de grens van een ruimte, een individu, een moment, maar ook die tussen luisteraar en performer.

Kan je niet op zaterdag? Herkansing op zondag 9 oktober!

Meer info

 

ENG

Inland Island is a performative installation and poetic audiopiece, somewhere between a séance and a guided meditation. With a small group of participants, you take a seat at a table. Through headphones, you are addressed by a voice without a body. This voice belongs to a liminal being - an angel, an alien? At the same time present and absent, this eternal witness speaks about things happening at and far beyond that table.

“If we opened people up, we’d find landscapes” (Agnes Varda)

This being is looking for connection, both with the listener as between the listeners. Like a sort of science fiction, Inland Island opens up a broader, more tender view of the present. An ‘activating’ listening experience, an invitation to explore forms of attention, originated from questions about perspective and perception, about experience and subjectivity, about how we know things. A sensory exploration of how porous a boundary can be - the boundary of a space, an individual, a moment, but also the line between listener and performer.

leeftijd
14+
Tekst, concept & creatie
Tineke De Meyer
licht
Vinny Jones & Helmi Demeulemeester
set
Julien F. Thomas
Geluid ZONDERWERK
Linde Carrijn & Dijf Sanders
Productionele en zakelijke begeleiding
Evelyn Demaertelaere
Geluidstechnische ondersteuning
Bavo Van Kerrebroeck
mentor
Luanda Casella
dramaturgie
Stine Sampers
extra hand
Lisbeth Gruwez
met de steun van
De Vlaamse Overheid, Stad Gent, KAAP, VIERNULVIER, workspacebrussels en C-TAKT, Brakke Grond, BUDA, Zuidpool & IPEM/ASIL