Soa en Joël

First Date #2 - Soa Ratsifandrihana & Joël Rabesolo

Praktisch

Samen de Malagassische cultuur delen

Het principe van de First Date is ondertussen een gevestigde waarde op DANSAND!. Een danser en een muzikant krijgen een korte tijd om elkaar in hun creativiteit te ontdekken en om voorstellen aan elkaar te doen om een improvisatie van minimum 20 en maximum 30 minuten te brengen. Ze gaan in interactie met elkaar en met het publiek op een bijzondere plek en binnen een specifieke context. 

Doordat DANSAND! zich buiten afspeelt en aldus zon of regen, weer en wind even belangrijke spelers zijn, is improvisatie hier hét middel om het beste uit het moment te halen. 

Met zowel de Belgische jazz muziek scene, de onafhankelijkheidsdag van Congo en het dekoloniale perspectief van het festival in het achterhoofd, dacht Soa Ratsifandrihana meteen aan Joël Rabesolo, een Malagassische jazzgitarist die in Brussel woont. 

Ze hebben elkaar niet zo lang geleden voor het eerst ontmoet en zijn allebei geïntrigeerd door elkaars werk. Deze first date zou een mooie introductie kunnen zijn voor toekomstige samenwerkingen. Soa heeft Joël uitgenodigd om de muziek te maken voor haar nieuwe stuk, waarvan de residenties in het najaar beginnen. Joël groeide op in Madagaskar, Soa niet, maar ze zijn allebei vastbesloten om de Malagassische cultuur op hun eigen manier en vanuit hun eigen perspectief te delen.

ENG

The First Date has become an established tradition at DANSAND!. A dancer and a musician are given a short time to discover each other's creativity and to make proposals to bring an improv performance. They interact with each other and with the audience in a special location and within a specific context. Because DANSAND! takes place outdoors and thus sun or rain, weather and wind are equally important players, improvisation is the means to make the most of the moment.

With the Belgian jazz music scene, Congo's independence day, and the festival's decolonial perspective in mind, Soa Ratsifandrihana immediately thought of Joël Rabesolo, a Malagasy jazz guitarist who lives in Brussels.

They recently met for the first time and are both intrigued by each other's work. This first date could be a nice introduction to future collaborations. Soa has invited Joël to create the music for her new piece, which will begin residencies in the fall.

Joël grew up in Madagascar, Soa did not, but they are both determined to share Malagasy culture in their own way and from their own perspective.

Dans First date #2
Soa Ratsifandrihana
Dans First date #2
Joël Rabesolo