Dances of Death foto: Illias Teirlinck

Dances of Death - Michiel Vandevelde

Praktisch

UITVERKOCHT

OUTDOOR PREMIERE

Een ‘danse macabre’ voor de 21e eeuw

‘Dances of Death’ is een fysiek intense voorstelling met zeven dansers en één zangeres. Ze ondernemen een ‘tijdreis’ doorheen verschillende associaties met dodendansen uit lang vervlogen en meer recente geschiedenis. Verder bouwend uit de as van het verleden, dansen ze, ademen ze, huilen ze, lachen ze, zingen ze, in een cyclus tussen leven en dood.

Op het strand van Oostende evolueert de choreografie in verschillende fases, vertrekkend dichtbij  de dijk en eindigend in het water. De performers en het publiek vormen een dodenstoet die ontaardt in een buitenzinnige cirkeldans. 

Het dansmateriaal is gebaseerd op drie korte 16mm-video's die choreograaf Michiel Vandevelde van zijn moeder erfde. Haar dans bestaat uit bewegingen met invloeden uit sociale, folkloristische en moderne Europese dansen. 

In de 21ste eeuw is de notie van 'de dood' opnieuw sterk aanwezig, nieuwe ongeneeslijke ziekten achtervolgen ons, het aantal zelfdodingen neemt jaarlijks toe, klimaatverandering roept beelden op van een naderende apocalyps. 

Hoe kunnen we omgaan met de idee van de dood? In Dances of Death wordt het fysieke potentieel van dans voorgesteld als uitgangsweg. Hoe zou een dans van de dood vandaag worden gedanst? 

Review Knack Focus

Vandevelde heeft het talent om gedegen research te verwerken tot toegankelijke dans die, met een vleugje theater, zowel het hart als het verstand beroert. ⋆⋆⋆⋆⋆

Review De Tijd

ENG

Dances of Death is a physically intense performance with seven dancers and one singer. They undertake a 'journey through time' through various associations with dances of death from the past and more recent history. Building on the ashes of the past, they dance, breathe, cry, laugh, sing, in a cycle between life and death.

On the beach of Ostend, the choreography evolves in different phases, ending in the water. The performers and the audience form a funeral procession that degenerates into an outlandish circle dance. 

The dance is based on three short 16mm films that choreographer Michiel Vandevelde inherited from his mother. Her dance consists of movements with influences from social, folkloric and modern European dances. 

In the 21st century, the notion of 'death' is once again strongly present, new incurable diseases haunt us, the number of suicides increases every year, climate change evokes images of an impending apocalypse. 

How can we deal with the idea of death? In Dances of Death, the physical potential of dance is proposed as a way out. How would a dance of death be danced today? 

choreografie
Michiel Vandevelde
dansers
Amanda Barrio Charmelo, Júlia Rúbies Subirós, Samuel Baidoo, Hanako Hayakawa, Audrey Merilus, Robson Ledesma, Mario Barrantes Espinoza
zangeres
Kara Leva
maskers
Heide Vanderieck
kostuums
Ester Manas
dramaturgie
Esther Severi
repetitor
Jara Vlaeminckx
Arrangement ‘When I am Laid’
Emmanuel Michaud
Licht, geluid, set, tekst
Michiel Vandevelde
techniek
Maarten Snoeck
productie
Disagree. vzw
financieel management
Klein Verzet vzw
coproductie
December Dance (Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge), Kaaitheater, Kunstenwerkplaats, KAAP, Stuk, PACT Zollverein
residenties
CC De Factorij, Dans in Brugge, Kaaitheater, Kunstenwerkplaats
met de steun van
De Vlaamse Overheid en de VGC
duur
75'