Brugse cultuursector steunt resoluut topteam Brugse Culturele Hoofdstad 2030

Het Brugs Cultuur Overleg verenigt de verschillende actoren in het Brugse veld die actief zijn rond kunst en cultuur. Professioneel, amateur, groot, klein, commercieel, non-profit, georganiseerd, individueel, … Met groeiende verstomming hebben we toegekeken hoe de afgelopen weken getracht is om één van onze vooraanstaande culturele motoren, met name Dalilla Hermans, monddood te maken. Hier trekken wij met zijn allen een lijn in het zand. 

Niet om de uitdagingen uit de weg te gaan, maar net om de handschoen op te nemen. 

Meer dan ooit zijn wij bereid om cultuur in te zetten voor een beter samenleven, met iedereen.

Brugge start vandaag met de voorbereiding van het traject voor de kandidatuur ‘Culturele Hoofdstad 2030’. De volledige Brugse culturele sector begint daaraan met veel enthousiasme en is blij en trots dat we dat kunnen doen met een topteam, aangestuurd door door trajectcoördinator Dalilla Hermans en projectmedewerker Marthe Soete. 

Het geloof in beiden is zeer groot. Hun verbindende kracht zien wij als een meerwaarde en hebben we al meermaals mogen ervaren. 

Ze belichamen de keuze om niet te herhalen wat we in 2002 al hebben gedaan. De mensen die Brugge Culturele hoofdstad 2002 vorm hebben gegeven, zorgden voor een blijvende impact op ons culturele veld. Het is nu tijd om daar met een nieuwe blik naar te kijken, keuzes voor de toekomst te maken en een stap verder te gaan in de ontwikkeling van onze culturele stad.

Het Brugs Cultuur Overleg is benieuwd waar dat traject ons zal leiden en kijkt uit naar de samenwerking met dit volledige team. Ze hebben dan ook onze onvoorwaardelijke steun voor dit voortraject dat moet leiden tot een stevige kandidatuur van Brugge Culturele Hoofdstad in 2030. Dit is een project van een hele sector, van een hele stad, van haar inwoners. 

Ons doel is dat Brugge in 2030 een levendige culturele stad blijft met nieuwe accenten en nieuwe projecten. Een stad waarin verbindende en participatieve trajecten een deel van de oplossing zijn, niet van het probleem. Een stad waarin het mogelijk blijft om in woelige tijden elkaar te vinden rond schoonheid, verbeelding, creativiteit en maatschappelijk relevante thema’s. 

Een stad waarin we op een open en empathische manier met elkaar blijven dialogeren, op een serene manier kritisch voor elkaar kunnen zijn maar met één agendapunt voor ogen: van Brugge een nog mooiere en betere stad maken. 

We geloven er rotsvast in dat kunst en cultuur hier een rol van betekenis in kunnen, zelfs moeten spelen.