Aquatocene - een nieuwe geluidsinstallatie in Oostende

Oostende

Het luidste stukje zee ligt voor onze kust

The subaquatic quest for serenity 

51°21'07.7"N 2°41'56.9"E  / Noordzee —Oostende (BE) 
53°19’37.3″N 5°07’18.5″E / Noordzee — Vlieland (NL)
60°24’49.2″N 5°16’54.9″E / Noordzee — Bergen (NO)

Gedurende de hele maand mei toont KAAP, in samenwerking met GLUON en De Tijd,  de geluidsinstallatie Aquatocene. In het artistieke project Aquatocene onderzoekt Robertina Šebjanič de impact van onderwatergeluid op het aquatische ecosysteem in meren, rivieren en zeeën. Onderwatergeluid — een gevolg van onze hedendaagse geïndustrialiseerde zeeën en oceanen — is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven wereldwijd.

Het wordt onder meer veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals scheepvaart, off-shore industrie, constructie, visserij en watersporten, en is de laatste 50 jaar enorm toegenomen.
In het algemeen zijn de effecten van onderwatergeluid nog relatief onbekend, maar op
alle soorten van marien leven — van walvissen tot de kleinste organismen — zijn effecten waargenomen en de impact varieert per soort. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 150 soorten hierdoor bedreigd. 

Sinds 2016 reist Šebjanič de hele wereld rond om onderwatergeluid  op te nemen. Haar grote en steeds groeiende database van geluiden, vormt de basis voor audiovisuele performances en installaties. De installatie hier brengt een 20 minuten lange soundtrack bestaande uit field recordings met natuurlijk geluid van zeeleven (vissen, garnalen,  …) en kunstmatig geluid veroorzaakt door menselijke activiteiten in de Noordzee. Met haar project wil Šebjanič het belang van een veilige geluidsomgeving in onze oceanen en zeeën onder de aandacht brengen.

Je kan de installatie live horen op 8/05, 9/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 22/05, 23/05, 24/05, 29/05 en 30/05 telkens van 12 tot 18u

Over GLUON

De Brusselse organisatie GLUON werkt op het kruispunt  van beeldende kunst, onderzoek, wetenschap  en technologie. De belangrijkste missie van GLUON is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, wetenschap en  technologie. De Art&Research werking van GLUON faciliteert en ondersteunt residenties van kunstenaars in de R&D departementen van bedrijven en onderzoeksinstellingen enerzijds, en residenties van wetenschappers in de studio van kunstenaars anderzijds.  De educatieve werking is gericht op (Brusselse) jongeren van 14 tot 18 jaar en ondersteunt hen via kunst in de ontwikkeling van digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit en ondernemerschap.

GLUON

Credits

Een initiatief van
GLUON en De Tijd
Partners
LUCA School of Arts , S+T+ARTS, Europese Commissie
met de steun van
KAAP