Simomo Bouj foto door Simomo

Simomo Bouj

Over deze artiest

Danser en curator Simomo Bouj beweegt, beweegt anderen, en wordt door anderen bewogen, in vele verschillende contexten: binnen- en buiten, professionele en niet-professionele ruimtes. Simomo creëert ruimte en helpt die collectief te activeren.  Met diverse (culturele, professionele, bewegende) vaardigheden die hun oorsprong vinden van Marokko tot hier.  Met een gevarieerde dansachtergrond: begonnen 'op straat' waar hen hiphop danste en aan het Koninklijk Conservatorium voor Hedendaagse Dans in Antwerpen. Simomo is ook begonnen met een Master onderzoeksprogramma ISAC (Institute Supérieure des Arts Chorégraphique) aan de Académie des Beaux Arts in Brussel. Hen zette hun onderzoek voort vanuit Thanzhaus NRW Düsseldorf.  Nu gevestigd in Rotterdam, speelt hen graag met kunstenaars uit de lage landen uit verschillende disciplines. Bouj is ook adjunct-directeur van NO LIMITS! ART CASTLE, een kunstruimte die samenwerkingen tussen de Outsider- en Insider-kunstwereld tentoonstelt/initieert en onderzoekt. Bouj houdt ervan de waarde van kunst en de kunstenaar te bevragen. 

ENG

Dancer and curator Simomo Bouj moves, moves others, and is moved by others, in many different contexts: inside and outside, professional and non-professional. Simomo holds space and helps activate it collectively. With diverse (cultural, professional, moving) skills that find origins from Morocco to here. With a varied dance background: starting 'on the streets' where they danced hip-hop and at the Royal Conservatory of contemporary dance in Antwerp. Simomo has also started a Masters research program ISAC (Institute Supérieure des Arts Chorégraphique) at the Académie des Beaux Arts in Brussels, continuing with their research based in Thanzhaus NRW Dusseldorf. Now based in Rotterdam, they like to play with artists from the low lands cross medium. Bouj is also the adjunct director of NO LIMITS! ART CASTLE, an art space that exposes/ initiates and researches collaborations between the Outsider- and Insider-art world. Bouj loves to question the value of art and the artist.