Aru, foto door Loup Kass

SOKL | Between a rock and a safe space

Praktisch

Deze poëziebegeleiding zal deelnemers helpen door middel van discussies en analyses van ruimtelijk bewustzijn en impact. Wat betekent het om ruimtes te navigeren die beladen zijn met koloniale geschiedenis? Wat is de impact hiervan op onze socialisatie van private en openbare ruimtes? Wat zijn veilige ruimtes en wat betekent het om een veilige ruimte te hebben? Het doel is om uiteindelijk onze eigen geschreven korte gedichten te hebben als reactie op vragen die tijdens de workshop worden gegeven.

PRAKTISCHE INFO

  • Startpunt: Drie Gapers - vandaar gaan we samen naar de bibliotheek
  • De workshop is toegankelijk voor iedereen
  • Duurtijd: 13u - 15.30u
  • Voertaal: Engels

Indien je met de trein komt en dit een financiële drempel vormt, gelieve ons dit bij aankomst te laten weten en hou je ticket goed bij, dan betalen we de helft terug. De workshop eindigt op het strand, draag of breng wat het voor jou hiervoor comfortabel/aangenamer kan maken.

ENG

This poetry facilitation will assist attendees through discussions and analysis of spacial awareness and impact. What does it mean to navigate spaces charged with colonial history? What is the impact this has on our socialisation of private and public spaces? What are safe spaces and what does it mean to have a safe space? The aim is to end up with our own written short poems responding to questions that will be given in the workshop.

 

  • Starting point: Drie Gapers
  • The language used at the workshop is English. 
  • If you choose to travel by train and find it financially challenging, kindly inform us upon arrival and retain your ticket. We will gladly reimburse you half of the ticket.
  • The workshop concludes at the beach, so feel free to wear or bring anything that would enhance your comfort and enjoyment in this setting.

OVER AURéLIE DISASI

Aurélie Disasi, ook bekend als Aru Lee (hun/hen), is een queer multi-disciplinaire kunstenaar die hun achtergrond in Interieurarchitectuur en poëzie gebruikt om workshops te faciliteren rondom de concepten van Veilige Ruimtes, intersectionaliteit en inclusie, met een focus op anti-racisme. Aru heeft meer dan 10 jaar ervaring in de kunst- en cultuursector, waarbij ze actief is geweest als dichter, schrijver en recentelijk als dramaturg.

 

ABOUT Aurélie DISASI

Aurélie Disasi also known as Aru Lee (They/them) is a queer multi-disciplinary artist that uses their background in Interior Architecture, and poetry to facilitate workshops around the concepts of Safer Spaces, intersectionality and inclusion with a focus on anti-racism. Aru has worked in the arts and cultural sector for over 10 years navigating as poet, a writer, and more recently as a dramaturg.