Slow Reading Club

Slow Reading Club - Bryana Fritz & Henry Andersen

Praktisch

Een sessie van collectief, lichamelijk lezen

Slow Reading Club is een semi-fictieve leesgroep, opgericht door Bryana Fritz en Henry Andersen. Ze werken met geconstrueerde situaties voor collectief lezen om de manieren te onderzoeken waarop ‘betekenis’ doorgegeven wordt tussen lichamen tijdens de handeling van het lezen.

SRC wil deze ruimte van overdracht tussen tekst en lezer, lezer en lezer, tekst en tekst bezetten en erotiseren. Ze willen verblijven in de onstabiele ruimte van het lezen zelf, om te intensiveren wat Spivak ‘de mogelijke dreiging van een ruimte buiten de taal’ noemt, die wordt geopend in het lezen en in de liefde.

Voor DANSAND! begeeft de Slow Reading Club zich naar de kustlijn en werkt met de tactiliteit van het zand en het geluid van de beukende golven en hoe die onze lichamelijke ervaring van het lezen beïnvloeden.

ENG

Slow Reading Club is a semi-fictional reading group initiated by Bryana Fritz and Henry Andersen. They deal in constructed situations for collective reading to probe the ways in which “meaning” passes between bodies in the act of reading. SRC seeks to occupy and eroticise this space of transmission between text and reader, reader and reader, text and text. They want to dwell in the unstable space of reading itself, to intensify what Spivak calls “the possible menace of a space outside of language” that is opened up in reading and in love. 

For DANSAND! the Slow Reading Club moves to the shore line, working with the tactility of the sand and the sound of the waves crashing and how those influence our bodily experience of reading.