The Practice of Democracy - La Strada Graz/ Nikola Milatovic

The Practice of Democracy - Danae Theodoridou

Praktisch

  • Gratis

Een onderzoeksproject rond de praktijk van openbare speeches

Publieke speeches vinden plaats op uiteenlopende plaatsen waar mensen samenkomen. Deze keer zijn het niet de politici die spreken, maar burgers. Wat betekent dit voor de uitoefening van de democratie en voor onze manier van samenleven? Vragen als 'Hoe nemen we beslissingen ?', 'Hoe organiseren we ons ?', 'Wat willen we gezamenlijk beslissen?', vormen het uitgangspunt voor het delen van verhalen met betrekking tot de manier waarop we de sociale samenleving zien.

The Practice of Democracy is een onderzoeksproject rond de praktijk van openbare speeches. In het kader van dit project worden burgers van alle leeftijden, met een uiteenlopende sociale en professionele achtergrond en afkomstig uit verschillende Europese steden gevraagd om een openbare speech te geven over democratie, waarbij ze een partituur volgen om hun eigen ideeën, vragen en bekommernissen uit te drukken.

Dit project wil een vergeten democratische oefening van onder het stof halen: deze van het publiek debat rond gemeenschappelijke alledaagse thema's, door middel van wat Castoriadis de belangrijkste pijlers van de openbare speech noemt: schaamte, moed en verantwoordelijkheid. Parallel hiermee wil het onderzoek, door de openbare ruimte niet als een abstracte maar als een dynamische plaats te zien die vorm krijgt dankzij de mensen die er in wonen, de eigenheid observeren en de verschillende opkomende openbare ruimten in Europa in kaart brengen.

Praktisch

Danae zoekt voor The Practice of Democracy nog 3 tot 5 inwoners van Oostende die samen met haar dit avontuur aangaan. Stap per stap werk je in de workshops toe naar het spreken voor een publiek. De speech zelf mag in het Engels of Nederlands, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemer.

Ontdek hier meer.

ENG

Public speeches take place at various places where people gather. This time it is not politicians who speak, but citizens. What does this mean for the exercise of democracy and for our way of living together? Questions like 'How do we make decisions?', 'How do we organise ourselves?', 'What do we want to decide together?' form the starting point for sharing stories about the way we see social society.

The Practice of Democracy is a research project on the practice of public speeches. The project asks citizens of all ages, from diverse social and professional backgrounds and from different European cities to give a public speech on democracy, following a score to express their own ideas, questions and concerns.

If you are from Ostend and you want to join in, please contact evelyn@kaap.be

concept en creatie
Danae Theodoridou
In samenwerking met
Konstantina Georgelou, Betina Panagiotara, Efrosini Protopapa
met de steun van
De Vlaamse Overheid, La Strada Festival, Duncan Dance Research Centre, workspacebrussels en Performing Public Space (Fontys Hogescholen)