Nkisi foto: Anouk Maupu

Nkisi - Jolie Ngemi

Praktisch

STRANDVERSIE

Een dagdroom waarin fysieke en psychische werelden botsen

Nkisi draagt in het Lingala, de moedertaal van de Congolese danseres en choreografe Jolie Ngemi, verschillende betekenissen: medicijn, remedie, hekserij. Het verwijst naar spirituele krachten, de houten beeldjes die er drager van zijn én naar de sterke Nkisi-vrouwen die de Congolese koningen engageerden als geheime adviseurs. Wie zijn de Nkisi-vrouwen van vandaag en met welke werelden zijn zij verbonden? Wat betekent spiritualiteit vandaag? 

In een uiterst fysieke performance neemt Jolie Ngemi, een danseres met een achtergrond in zowel contemporary als urban dance en hiphopbattles, ons mee op een tranceachtige trip tussen hekserij en sciencefiction.

Omdat een groot deel van de Congolese bevolking in armoede leeft, wordt elk succes in twijfel getrokken. Wie succes oogst, heeft zeker en vast de Nkisi aangeraakt, hekserij gebruikt of mysterieuze geesten aanroepen. Jolie zelf, die door haar Europese danscarrière in haar geboorteland een toonbeeld van succes is, kreeg met zulke aantijgingen te maken; ze zou een heks zijn en zich bezoedeld hebben aan de Nkisi.  Voor de kolonisatie werden ook sommige vrouwen Nkisi genoemd. Het waren sterke vrouwen die door de Congolese Mfumu koningen werden geëngageerd om ongeluk en epidemieën te voorkomen en magische rituelen uit te voeren die het land zouden redden. Nkisi is een performance als een ruimteschip en voert je mee naar een wereld van vrouwelijke superheldenkrachten. Een reis waarbij het publiek zich volledig overgeeft zoals in een dagdroom waar fysieke en psychische werelden collideren.

ENG

In Lingala, the mother tongue of Congolese dancer and choreographer Jolie Ngemi, 'Nkisi' carries a multitude of meanings: medicine, remedy, witchcraft. It refers to spiritual powers, the wooden figurines that carry these powers and to the strong Nkisi women that Congolese kings used to consult as secret advisors. Who are the Nkisi women today and what worlds are they connected to? What does spirituality mean nowadays?

Jolie Ngemi has a background in contemporary dance as well as urban dance and hiphop battles. In a highly physical performance, she takes us on a trance-like trip that floats between witchcraft and science fiction. 

As a large part of the Congolese population lives in poverty, any success to be second-guessed. It is said that those who succeed certainly must have touched the Nkisi, used witchcraft and called upon mystical spirits. Jolie, who herself has become an image of success in her homeland because of her European dance career, was confronted with such allegations; she would be a witch who must have been touched by the Nkisi. 

Before colonisation, some women were also called Nkisi. These strong women were consulted by the Congolese Mfumu kings to avoid bad luck and epidemics, and to perform magic rituals that would save the country. Nkisi is a performance like a spaceship. It carries you to a world with female superpowers. A journey in which one abandons oneself totally as in a daydream where physical and psychic worlds collide.

At DANSAND! we will see the beach version of Nkisi. 

choreografie & performance
Jolie Ngemi
assistentie choreografie
Jeremy Nedd
productie
AUC Production
coproductie
ARSENIC, Kaserne Basel
duur
60'