Rouw

Field Notes from a Catastrophe // Rouw - met Emma van Meijeren, Sipan Hota, Linde Egberts en MARIS

Praktisch

Zes gesprekken over mens zijn in een ecologische ramp

Als klimaatverandering het grootste verhaal aller tijden is, hoe vertellen we dat verhaal dan? Momenteel bereikt dat verhaal ons vooral in cijfers, statistieken en foto’s van ijsberen. Maar hoe kunnen we iets beginnen voelen voor de rampen die om ons heen plaatsvinden? 

Wat voor een soort verhalen hebben we nodig met het vooruitzicht op een aanstaande ecologische catastrofe? Ecofictie? Science fiction? Manifesten? Openhartige verslagen? Of moeten we juist buiten deze gebaande paden denken? Kunnen verhalen hoop bieden? Troost schenken? Of moeten ze ons juist terecht wijzen op onze tekortkomingen? Mogen we van verhalen eigenlijk wel verwachten dat ze ons kunnen redden of voorbereiden op wat er komen gaat? Of is dat even ijdel als denken dat de natuur te beteugelen valt?

In zes gesprekken proberen we een antwoord te formuleren op deze vragen. Field Notes from a Catastrophe is een poging om door middel van verhalen, metaforen en omwegen een emotionele verbinding te krijgen met de verschillende aspecten van klimaatverandering. Het klimaat proberen te ervaren, in plaats van het te aanschouwen. Samen met onze gasten spinnen we een web van verhalen dat ons nieuwe perspectieven biedt in steeds onzekerder wordende tijden. We vragen schrijvers om nieuw werk te brengen dat reflecteert op de ecologische crisis. Deze woorden worden van klank voorzien door muzikanten van alle strekkingen. De gesprekken zijn vormgegeven rond zes thema’s, die allemaal op hun eigen manier aan klimaatverandering vasthangen: Spiritualiteit, Rouw, Geweld, Tijd, Migratie en Liefde.Rouw

Hoe kunnen we omgaan met het verlies van de wereld zoals we die kennen? Daarover spreken we met de Syrisch-Koerdische fotograaf Sipan Hota, die het onrecht in zijn geboortestreek met een camera probeerde vast te leggen. Samen met de Nederlandse erfgoedspecialist Linde Egberts denken we na over hoe we kunnen bijhouden wat we mooi vinden. Emma van Meijeren, auteur van de essaybundel Ook ik ben stukgewaaid, brengt nieuw werk en MARIS (Mariske Broeckmeyer) verzorgt een passende score.

Samenstelling & presentatie
Jonathan van der Horst & Johannes Lievens, Emma van Meijeren, Sipan Hota, Dr. Linde Egberts, MARIS (Mariske Broeckmeyer)