Emma van Meijeren foto: Françoise Bolechowski

Emma van Meijeren

Over deze artiest

Emma van Meijeren publiceerde in 2020 'Ook ik ben stukgewaaid': een bundel essays over rouw . Het uitgangspunt voor deze essays is dat rouw niet verwerkt kan worden en om een blijvend ambivalente houding vraagt. Haar essays zijn eerder verschenen bij rekto:verso, Vice en De Groene Amsterdammer.