Cuir - Edouard Barra

Double bill: Queer

Praktisch

WACHTLIJST

 

Spannende acrobatie en een sensuele flirt 

Samen met De Grote Post presenteren we in aanloop van DANSAND! een speciale performance double bill. We starten in de sporthal (Leffingestraat) en eindigen in de Ostend Tennis Club. Tussendoor is er een hapje en een drankje.

Cuir

(Sporthal, Leffingestraat)

Cuir is een duet over aantrek­kings­kracht én trekkracht. In een krachtige body-to-body confron­tatie manipu­leren twee mannen in een harnas van leer elkaars lichaam. Het plezier dat ze beleven aan elkaar transfor­meren - in een instru­ment, in een apparaat, in een speelveld, in een slagveld - drijft hen naar een strijd op de scène. Maar geen van beiden wil macht uitoefenen over de ander: ze zoeken macht met de ander.

In Cuir streven Arno Ferrera en Gilles Polet naar een relatie van mens tot mens, die geen conflic­tu­euze confron­tatie vereist, noch een win-verlies relatie. De een kan de ander onderge­schikt willen maken, hem dwingen te volgen, hem een situatie op te leggen, maar de ander kan zich ook in een toestand van aanvaar­ding bevinden, in een bereid­heid deze verplich­ting te volgen. Beide mannen genieten dan van hun positie, met instem­ming, zonder enige hiërarchie. Daartoe verkennen zij de capaci­teiten van hun lichaam met behulp van ruiter­har­nassen, gewoon­lijk gereser­veerd voor trek- en ploegwerk. De aldus verworven kracht stelt hen in staat zachtmoedig te zijn. Het harnas versterkt niet alleen het potentieel van de menselijke tractie, maar het is ook een verlichter. Door de fysieke inzet om anderen met dit archaï­sche werktuig te dienen, zoeken de twee acrobaten naar een toestand waarin instinct en wil zichtbaar en tastbaar worden.

Wilson

(Ostend Tennis Club)

Wilson is een performance die plaatsvindt op een tennisveld. Het is een uitnodiging om een ruimte te betreden waar zichtbare en verborgen codes spelen. Door de sociale en fysieke interacties te onderzoeken die zich op een tennisbaan zouden kunnen ontwikkelen, openen we velden van verbeelding waar plezier, spanning, genegenheid, seks en flirt nooit te ver zijn. 

Hoe performen we seksualiteit en intimiteit in de openbaarheid? Hoe kunnen partners samen spelen in een gecodificeerde omgeving en toch een gevoel van vrijheid creëren? Bewust van zijn eigen grenzen en limieten is "Wilson" een poging om meer te onderhandelen en het publiek te installeren in de geheime positie van de voyeur die ronddwaalt in een utopisch queer en inclusief cruisinggebied.  Doe mee aan deze uiting van verlangen en plezier waar de exclusieve tennisclub nat en smerig wordt. Al met al is "Wilson" wat je ervan maakt, een moment om in je eigen fantasieën te stappen.