Change of Plans foto: Robbrecht Desmet

Change of Plans - Femke Gyselinck/GRIP & Platform K

Praktisch

Wat doe je wanneer iemand jouw plan wil wijzigen?

Choreograaf Femke Gyselinck bewandelt samen met Zanne Boon en Oskar Stalpaert, twee dansers van het inclusieve dansgezelschap Platform-K, het hobbelige spanningsveld tussen choreografie als een reeks van afspraken (of plannen) en hoe die plannen dan tot leven komen. Ze merken dat hun plannen meteen in de war worden gestuurd zodra je samen danst op een podium met een onregelmatige vorm en grillige hoogteverschillen.

In Change of Plans wordt het idee van veranderlijkheid - en het gevoel dat ermee gepaard gaat - toegepast op de taal van beweging. Wat doe je wanneer je rechterarm het overneemt van je linkerbeen? Hoe verander je een ‘dansplan’ en hoe wijzig je dat van een ander? En wat doe je wanneer iemand jouw plan wil wijzigen? 

De titel van de voorstelling verwijst naar een strofe uit My Future, een nummer van Billie Eilish waarin ze terugkijkt op het verleden en hoopvol vooruit kijkt naar de toekomst. Femke Gyselinck nodigde niet Billie Eilish, maar muzikanten Hendrik Lasure (piano, keyboard) en Adia Vanheerentals (sax) uit. Zij schreven een originele soundtrack voor de voorstelling en voeren die live uit.

Op uitnodiging van Platform-K, die professionele producties maakt met dansers met en zonder beperking, werkt Femke Gyselinck voor deze voorstelling samen met dansers Zanne Boon en Oskar Stalpaert. Muzikanten Hendrik Lasure (piano, keyboard) en Adia Vanheerentals (sax) componeerden nieuwe muziek voor de voorstelling, op het snijpunt tussen jazz en pop, en brengen hun soundtrack ook live. Met ‘Change of Plans’ staan Femke en Hendrik een tweede keer samen op de bühne, na ‘Moving Ballads’ uit 2020.

De vijf performers zoeken samen speelse antwoorden op de vraag die de titel oproept. Hoe verander je een dansplan? In Change of Plans ervaar je hoe spannend het is om te kijken naar dansers die hun plannen de hele tijd moeten bijsturen en op elkaar afstemmen. Geen sabotage, wel een uitnodiging tussen drie dansers die elk op hun manier al heel anders omgaan met het gegeven choreografie.

Tijdens DANSAND! brengen ze een aangepaste strandversie van deze performance.

ENG

Choreographer Femke Gyselinck and dancers Zanne Boon and Oskar Stalpaert - two dancers from the inclusive dance company Platform-K - walk along the bumpy playing field between choreography as a series of appointments and plans, and how those plans come to life. They notice that these plans immediately dissipate as soon as you start to dance on a stage with an irregular shape and erratic height differences.

In Change of Plans, the idea of changeability - and the feeling that accompanies it - is applied to the language of movement. What do you do when your right arm takes over your left leg? How do you change a 'dance plan' and how do you change that of another? And what do you do when someone tries to change your plans?

The title of this performance refers to a verse in the song My Future by Billie Eilish. In this song, she reflects on the past and looks towards the future with hope. Femke Gyselinck did not invite Billie Eilish, but musicians Hendrik Lasure (piano, keyboard) and Adia Vanheerentals (sax) to write an original score for this project. 

At the invitation of Platform-K, which makes professional productions for dancers with and without disabilities, Femke Gyselinck collaborates with dancers Zanne Boon and Oskar Stalpaert for this performance. Musicians Hendrik Lasure (piano, keyboard) and Adia Vanheerentals (sax) composed new music, on the cutting edge of jazz and pop, and  carry it out live during the performance. With 'Change of Plans', Femke and Hendrik share the stage a second time, after 'Moving Ballads' in 2020.

The five performers seek playful answers to the question the title evokes. How do you change a dance plan? In Change of Plans, you get to experience the excitement of watching dancers  constantly tune into and adjust to each other. Not sabotage, but an invitation between three dancers who each approach the concept of choreography in their own personal way.

During DANSAND! they will bring this performance in a version adapted to the beach.

choreografie
Femke Gyselinck
uitvoering
Zanne Boon, Femke Gyselinck, Hendrik Lasure, Oskar Stalpaert, Adia Vanheerentals
muziek
Hendrik Lasure (compositie, piano, keys), Adia Vanheerentals (compositie, sax)
scenografie
Aslı Çiçek
kostuums
Nel Maertens, Veronika Vimpelova
lichtontwerp
Elke Verachtert
geluid
Milan Van Doren
FOTO’S, TRAILER, TEASER
Robbrecht Desmet
productie
Platform K, GRIP
coproductie
KAAP, VIERNULVIER, kunstencentrum nona, KAAP, STUK en Perpodium
stage
Lien Agten
residenties
CAMPO, VIERNULVIER, KWP Kunstenwerkplaats
met steun van
de Vlaamse Overheid, Tax Shelter Maatregel van de Belgische Federale Overheid, Cronos Invest, Nationale Loterij, de Vlaamse Gemeenschapscommissie