Babel

Babel - Atelier Bildraum / LOD - Festival van de Architectuur

Praktisch

Portret van een stad

Live op scène dissecteert Steve Salembier de 21e -eeuwse metropool als een permanent onaangepaste biotoop gewrongen tussen de megalomanie van het stedelijke landschap en de schaalverkleining binnen de intieme leefwereld van het vereenzaamde individu.

Aan de hand van maquettes, fotografie, video en projectie toont hij hoe de verhoudingen tussen de mens en zijn leefomgeving fundamenteel gewijzigd worden en dagelijks onderworpen zijn aan extreme condities. Drijvend op de klanklandschappen van ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders) wordt Babel een voorstelling met beats die klinken als de ademhaling van een hedendaagse kosmopool.

Steve Salembier (Atelier Bildraum) werkt op de grens tussen architectuur en theater, in het spanningsveld tussen het statische en bewegende, het blijvende en het vergankelijke. Na eerdere voorstellingen Bildraum (2014) over het huis en In between violet & green (2017) over het landschap, focust Steve Salembier in Babel op de stad in beweging.

KAAP stelt Babel voor in copresentatie met cultuurcentrum De Grote Post.

De Theaterkrant over Babel:

"Babel vormt geen apocalyptisch beeld van een ramp, maar draagt eerder een tristesse in zich van een verlaten wereld, zonder tekens van leven. Mooi en bijwijlen ontroerend in beeld gebracht."

Lees de volledige recensie

concept, tekst en spel
Steve Salembier
soundtrack
ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders)
dramaturgie
Tom Rummens
licht, geluid en video
Pino Etz
productieleiding
Rozemarijn Van Kalmthout
productie
LOD muziektheater
met de steun van
de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid, tax shelter partner Flanders Tax Shelter