Younes Baba-Ali, foto door Jean-Pierre Stoop

Younes Baba-Ali

Over deze artiest

Younes Baba-Ali maakt kunst die onconventioneel, intelligent en kritisch is, meestal in de openbare ruimte of op plaatsen die ongewoon zijn voor kunstpraktijken. Hij is een scherp observator en stelt pertinente vragen gericht op de samenleving, de instelling en bovenal zijn publiek. Als vrijdenker houdt hij een spiegel voor aan de samenleving en confronteert hij het met zijn ingesleten gewoonten en disfuncties. Baba-Ali's werk neemt vaak de vorm aan van het readymade, maar onder zijn façade van eenvoud gaat een complexe balansoefening schuil. Als kunstenaar-alchemist meet en mengt hij technologie, objecten, geluid, video en fotografie met politieke, sociale en ecologische kwesties. De resulterende installaties dwingen de argeloze kijker subtiel om een standpunt in te nemen. 

Baba-Ali schuwt geen controverses en bevindt zich vaak in onderhandeling met zijn omgeving over zijn kunst en de rationale erachter. Zijn werken zijn contextspecifiek en krijgen hun definitieve vorm in dialoog met hun toeschouwers. Deze soms ontwrichtende interventiekunst confronteert de kijker op ironische wijze met zichzelf en zijn omgeving. Baba-Ali presenteert mensen dilemma's en taboes en daagt hen uit om (opnieuw) te reageren. Op deze manier maakt hij hen medeplichtig aan daden van artistieke guerrilla die de gevestigde orde en de gewone man verenigen.