LARF beeld van Michiel Devijver

LARF!

LARF! is een artistiek huis voor kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. In al hun activiteiten verbindt LARF! hen met professionele kunstenaars om hun artistieke ideeën te laten openbloeien. 

De jongeren en hun ontwikkeling staan centraal in de werking: zij sturen het proces. De kunstenaars vertrekken daarom altijd vanuit een adaptieve en verbindende werkmethode.

LARF! organiseert samen met culturele partners originele theatertrajecten in heel Vlaanderen. Van grote jaarprojecten tot losse sessies: ze duiken overal met plezier in. 

Ook op school is LARF! van de partij: in overleg met leerkrachten creëren ze theatersessies op maat voor lager en secundair onderwijs. 

Daarnaast biedt LARF! kinderen en jongeren ook vakantieateliers in heel Vlaanderen en wekelijkse theaterateliers in Gent. Maar ook sessies met muziekpodcasting en slam poetry behoren tot het arsenaal.

Met het project Knal_Interval bieden ze jongeren speelkansen: ze kapen het podium en laten eigen artistiek werk los op een genereus publiek