Building Conversation

Building Conversation

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving. 

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. 

Building Conversation koestert een groot geloof in de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de creatie van nieuwe sociale en ecologische vormen van samenleven. Vanuit actieve hoop gaan ze aan het werk, ondanks én in reactie op de dystopische wereld die wordt geschetst door wetenschap, politiek en media. In al het werk dat ze doen, nodigen ze het publiek uit als mede-maker en gesprekspartner, met als belangrijkste doel de emanciperende kracht van de kunsten over te dragen aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk verschillende plekken in de samenleving.