PASPOORT Congo

SOKL | Qui a le droit de voyager?

Praktisch

  • Gratis

Afgelopen april had de Congolese filmmaker Paul Shemisi de intentie om vanuit DR Congo naar België te komen om zijn nieuwe film te presenteren. Toen hij een afspraak wilde maken om het proces op te starten, kreeg hij te horen dat er de komende 7 (!) maanden geen beschikbare plekken waren, waardoor het voor hem onmogelijk was om het festival bij te wonen.

Helaas kwam deze mislukte poging niet als een verrassing. Talloze kunstenaars worden belemmerd in hun mogelijkheden omdat ze niet over een bevoorrecht paspoort beschikken. Congolese kunstenaars die naar Europa willen reizen, hebben een artist card, een geldig paspoort, een officiële uitnodiging, een verklaring van verantwoordelijkheid en een bankrekening nodig... maar zelfs met deze (vaak kostbare) documenten in handen blijft het verkrijgen van een visum een onvoorspelbaar spel van kans en persoonlijke connecties.

Voor Qui a le Droit de Voyager? werkt Paul op afstand samen met de lokale schilder en illustrator Juliane Noll om een muurschildering te maken die paspoort- en visadiscriminatie aan de kaak stelt. Paul stelt een concept voor, waarna Juliane het concept herwerkt en vertaalt naar een ontwerp en een muurschildering.

PRAKTISCHE INFO

  • De locatie van de muurschildering wordt later bekend gemaakt.
  • Het schilderen zal doorgaan op 20 juni, startende om 10u en is doorlopend te volgen.

ENG

Last april, Congolese filmmaker Paul Shemisi intended to come to Belgium from DR Congo to present his new film. When he requested an appointment to start up the procedure, he was told there weren’t any open slots for the next 7 (!) months, which made it impossible for him to attend the festival. Sadly, the failed attempt didn’t come as a surprise. Countless artists are hindered in their ways because they don’t hold a privileged passport. Congolese artists who want to travel to Europe need an artist card, an updated passport, an official invitation, a declaration of accountability, a bankaccount…but even with those (often expensive) documents in hand, obtaining a visa seems to remain an unpredictable game of chance and personal connections.

For Qui a le Droit de Voyager? Paul collaborates remotely with local painter and illustrator Juliane Noll, to make a mural that addresses passport and visa discrimination. Paul proposes a concept, which Juliane reworks, and translates into a design and a mural painting.

Credits

Met
Paul Shemisi & Juliane Noll