TEMOINS

SOKL | Les Témoins du Manque

Praktisch

  • Gratis

LES TÉMOINS DU MANQUE is een tentoonstelling bestaande uit slechts 2 elementen: een sculptuur en een gedicht.

De sculptuur is een replica van de hand die werd verwijderd van het kolossale standbeeld dat slechts enkele meters van het voetstuk staat. Het standbeeld verheerlijkt het koloniale bewind over Congo, maar werd 'gecorrigeerd' door een groep activisten uit Oostende. Ze hebben de bronzen hand afgesneden van een van de naamloze Congolese personen die "dankbaar" naar koning Leopold II opkijken. Volgens de activisten weerspiegelt het standbeeld nu nauwkeuriger de geschiedenis van uitbuiting, verminking en slavernij.

Het gedicht maakt deel uit van de toespraak die Marie Paul Mugeni zich voorstelt te geven wanneer het standbeeld van Leopold II ceremonieel zal worden verwijderd. Na te hebben gesuggereerd dat België het voorbeeld van Congo moet volgen - waar monumenten al in de vroege jaren 2000 naar een museum zijn verplaatst - verbindt haar oprechte toespraak de voortdurende aanwezigheid van koloniale monumenten met het voortduren van raciaal geweld in de hedendaagse samenleving door het behandelen van politiegeweld en de Black Lives Matter-manifestaties in Brussel in juni 2020.

ENG

LES TÉMOINS DU MANQUE is an exhibition consisting of just 2 elements: a sculpture and a poem.

The sculpture is a replica of the hand that was removed from the collosal statue that stands at only a few meters from the pedestal. The statue, that glorifies colonial reign over DR Congo, was ‘corrected’ by a group of Ostend activists. They cut off the bronze hand of one of the depicted nameless Congolese people who look up at king Leopold II "in gratitude". According to the activists, the statue now reflects the history of exploitation, mutilation and slavery more accurately.The poem is a part of the speech that Marie Paul Mugeni envisions performing when the statue of Leopold II will ceremonially be removed. After suggesting that Belgium follows the example of DR Congo - where monuments have been relocated to a museum in the early 2000’s already - her heartfelt speech connects the continued presence of colonial monuments to the ongoing of racial violence in today’s society by addressing police brutality and the Black Lives Matter manifestations in Brussels of June 2020.

Trigger Warning - mutilation, violence

PRAKTISCHE INFO

  • WAARSCHUWING: Beelden van verminking en geweld
  • Doorlopend van 12u - 17u

Credits

Door
Marie Paule Mugeni & Piet Wittevrongel