The Choir of Dissonance foto: Michiel Devijver

SOKL | The Choir of Dissonance - Brahim Tall

Praktisch

  • Gratis

Eén lichaam, veel stemmen

Brahim Tall en zijn eigen samengesteld koor vormen een lichaam in constante verandering. De leden zingen hun eigen liederen en draaien hun hoofd in een eigen gekozen richting. De liederen kunnen soms harmoniseren maar ook dissonantie creëren en bijgevolg een onverstaanbaar geluid. Maar zelfs al is het geluid onbegrijpelijk, het blijft waardevol omdat het van één lichaam komt. We moeten onze eigen liederen kunnen zingen, maar ook blijvend onze stemmen combineren, hoe verschillend ook.

The Choir of Dissonance werd voor het eerst gevormd tijdens Night Shift Oostende in de zomer van 2022. Het is een poging om een lichaam te creëren dat constant verandert en zich aanpast aan de wereld om zich heen. Elk lid heeft zijn eigen stem en lied, maar samen vormen ze één lichaam.

Door af te wisselen tussen geluiden van harmonie, dissonantie en ruis, laat het koor zien dat lichamen in constante flux zijn en dat dit proces waardevol is. We hoeven onszelf niet altijd uit te leggen wanneer we geluid maken. The Choir of Dissonance laat zien dat we allemaal onze eigen stem hebben, maar dat we samen één lichaam kunnen vormen en onze stemmen kunnen combineren om iets nieuws en waardevols te creëren.

ENG

Brahim Tall and his choir sing their own songs and turn their head in their own chosen direction, turning the choir into a body in constant change. The songs can sometimes harmonize but will also create dissonance and consequently even an incomprehensible noise. But even if the sound is unintelligible, it remains valuable because it comes from one body. We must be able to sing our own songs but also continue to combine our voices, no matter how different they are.

The Choir of Dissonance was first formed during Night Shift Oostende in the summer of 2022. It is an attempt to create a body that is constantly changing and adapting to the world around it. Each member has their own voice and song, but together they form one body.

concept
Brahim Tall
tekst
Lisa Wambacq en Brahim Tall
van & met
Brahim Tall, Kapinga Gysel, Kamal Tall en Kenny Mala Ngombe
koor
tbc
met dank aan
Nele Keukelier, Marie Umuhoza en Vincent Focquet
duur
15'