Fiep van Bodegom - foto door Bart Treuren

Onze Moeders - nY magazine ism Fiep van Bodegom

Praktisch

Wie zijn onze moeders, of kunnen dat zijn?

nY is een tijdschrift voor literatuur en amusement. Drie keer per jaar publiceert nY een nummer waarin een thema van alle kanten wordt belicht - zich er altijd van bewust dat tekst in een bredere context functioneert, dat deze op een constructieve manier deel uitmaakt van, en zelfs ingrijpt in, de wereld. Onder leiding van Lietje Bauwens en Persis Bekkering, richt nY48 zich op 'onze moeders': in een themanummer en een reeks ontmoetingen wil nY moederschap herwaarderen, maar vooral ook opentrekken en herdefiniëren.

Op welke manieren kunnen we nadenken en schrijven over moederschap als niet (enkel) biologisch, maar als een relatie waarin zorg en sociale reproductie centraal staat? Naast individuele relaties tussen moeders en kinderen -in de breedste zin van het woord-, nodigen we ideeën uit over manieren om moederschap collectief te dragen en delen. Moederschap kan ook draagmoederschap betekenen, intergenerationele overdracht, mentoraat, feministische geschiedschrijving, of zelfs vriendschap. En bestaat zeker niet alleen uit cisvrouwen. Wie zijn onze moeders, of kunnen dat zijn?

Om deze relatie niet alleen op papier, maar ook methodisch vorm te geven, hebben we contact gezocht met onderzoekers, kunstenaars en schrijvers die al langer met dit thema bezig zijn: zodat we onszelf niet opnieuw hoeven uitvinden maar verder bouwen op bestaande netwerken. In een reeks leesgroepen buigen Patricia de Vries en Fiep van Bodegom zich samen met publiek over de (moeder)teksten die ten grondslag liggen aan hun denken. 

samenstelling & editorial
Lietje Bauwens en Persis Bekkering
leesgroep & tekst
Fiep van Bodegom