Dirk Pauwels foto: Jérôme de Perlinghi | Rik Bevernage foto: Ellen De Meulemeester | Nathalie Loriers foto: Jacky Lepage

Ode aan het Contraire - A tribute to Rik

Praktisch

Ode aan het Contraire is een initiatief dat op 6 maart 2019 van start ging als eerbetoon aan Rik Bevernage, stichter en bezieler van Masereelfonds Brugge en De Werf, die toen dag op dag een jaar eerder was overleden.

Het gebeuren komt voortaan elk jaar terug: een ode aan het contraire, een jazzconcert en een prijsuitreiking voor schone contrariteit, waarbij een initiatief of organisatie in de marge wordt ondersteund die blijk geeft van schone tegendraadsheid.

Spreker van dienst is Dirk Pauwels. Hij volgde geen toneelopleiding, maar kwam in het theater terecht via de beeldende kunsten. Hij was medestichter van Radeis en artistiek leider van Victoria en KC Campo.

Muziek wordt deze avond voorzien door pianiste en componiste Nathalie Loriers – zij behoort al jaren tot de fine fleur van de Belgische jazz (en bracht ook een album uit via W.E.R.F. Records). Ze is een vaste waarde in het Brussels Jazz Orchestra maar schittert ook voluit met haar eigen trio-projecten.

Vrije bijdrage voor de Prijs van de Schone Contrariteit op rek.nr. BE29 5230 8000 4564 van vzw Mutate Nomine.

spreker
Dirk Pauwels
piano
Nathalie Loriers
organisatie
Mutate Nomine, Masereelfonds en KAAP