Field notes - Liefde

Field Notes from a Catastrophe // Liefde

Praktisch

Gesprekken over mens zijn in een ecologische ramp

Als klimaatverandering het grootste verhaal aller tijden is, hoe vertellen we dat verhaal dan? Momenteel bereikt dat verhaal ons vooral in cijfers, statistieken en foto’s van ijsberen. Maar hoe kunnen we iets beginnen voelen voor de rampen die om ons heen plaatsvinden? 

Wat voor een soort verhalen hebben we nodig met het vooruitzicht op een aanstaande ecologische catastrofe? Ecofictie? Science fiction? Manifesten? Openhartige verslagen? Of moeten we juist buiten deze gebaande paden denken? Kunnen verhalen hoop bieden? Troost schenken? Of moeten ze ons juist terecht wijzen op onze tekortkomingen? Mogen we van verhalen eigenlijk wel verwachten dat ze ons kunnen redden of voorbereiden op wat er komen gaat? Of is dat even ijdel als denken dat de natuur te beteugelen valt?

Samen proberen we een antwoord te formuleren op deze vragen. Field Notes from a Catastrophe is een poging om door middel van verhalen, metaforen en omwegen een emotionele verbinding te krijgen met de verschillende aspecten van klimaatverandering. Het klimaat proberen te ervaren, in plaats van het te aanschouwen. Samen met onze gasten spinnen we een web van verhalen dat ons nieuwe perspectieven biedt in steeds onzekerder wordende tijden. We vragen schrijvers om nieuw werk te brengen dat reflecteert op de ecologische crisis. Deze woorden worden van klank voorzien door muzikanten van alle strekkingen. De gesprekken zijn vormgegeven rond enkele thema’s, die allemaal op hun eigen manier aan klimaatverandering vasthangen: Spiritualiteit, Rouw, Geweld, Tijd en Liefde.

Liefde

Hoe kan je liefde ervaren voor iets wat niet meteen op jou lijkt? Met ecofeministisch theatermaker Nora Ramakers (net terug uit een zelfvoorzienende commune in Zweden) en therian youtuber PD! Pink Dolphin praten we over de dunne lijn tussen mens en natuur en wat er voor nodig is om die lijn op te heffen. Koen Sels schrijft een tekst aan zijn kinderen en singer- songwriter Catbug bezingt de liefde.

samenstelling & presentatie
Jonathan van der Horst en Johannes Lievens Nora Ramakers, PD! Pink Dolphin...