Choreographic Sculpture #3 - Collective - Vera Tussing

Choreographic Sculpture #3- Collective - Vera Tussing

Praktisch

  • Gratis

Een sculptuur gevormd door een non stop golvend samenspel, en dat vlakbij de zee.

Vera Tussing en de studenten van het Antwerpse Conservatorium (Artesis) werken aan een bewegingspartituur die de basis zal vormen van een durational installation performance onder de noemer, Choreographic Sculpture #3 - Collective met verschillende interventies op DANSAND!*.

De afgelopen jaren werkte Tussing aan verschillende sculpturale projecten, te beginnen met Choreographic Sculpture #1 - Pathways als onderdeel van IN/FINITY en meer recent Choreographic Sculpture #2 - Hands - dat mensen in staat stelt om meer gedifferentieerde manieren van aanraken of zijn met aanraking te verkennen via een kleine handsculptuur in hun eigen thuisomgeving.

De bewegingsscore die ze voor DANSAND! uitvoeren, zal de "stick walk", een score uit Vera's 2014 creatie T-Dance als uitgangspunt nemen. In T-Dance werd deze oorspronkelijk gecreëerd voor vier performers, maar zal nu worden aangepast en getransformeerd in een partituur voor een groter ensemble. Meerdere performers worden verbonden door houten stokken, in een oefening van gemedieerde aanraking.

Dit "organisme" voegt de individuele bewegingen en interacties van de performers samen tot één grotere bewegingspraktijk. Wat voor soort wandeling, beweging of dans ontstaat er als je een groep mensen met elkaar verbindt? Hoe kunnen ze bewegen, rollen, glijden of duwen terwijl ze enigszins op afstand verbonden blijven als deel van dit collectieve lichaam?

Er is geen "hoofdrol" in deze nieuwe dans. Mensen handelen of reageren. Beweging vindt plaats door het collectieve lichaam. In beweging vervagen actie en reactie. Wanneer de ene hand de andere aanraakt, via een stok, wie raakt dan wie aan? Een voortdurend golvend samenspel waar sensaties worden verdeeld en ontvangen.

Choreographic Sculpture #3 - Collective reist tijdens DANSAND! langs het landschap van Oostende. 

* Zonder corona zou dit bewegend collectief pauzeren en voorbijgangers uitnodigen tot interactie… 

Praktisch

  • info over waar en wanneer je deze interventie precies kan beleven vind je op het infopunt van DANSAND!

ENG

Vera Tussing and the students of the Antwerp Conservatory (Artesis) are working on a movement score that will form the basis of a durational installation performance under the title, Choreographic Sculpture #3 - Collective with various interventions at DANSAND!*.

The movement score they perform for DANSAND! is the "stick walk", a score from Vera's 2014 creation T-Dance. In T-Dance, this was originally created for four performers, but will now be adapted and transformed into a score for a larger ensemble. Multiple performers are connected by wooden sticks, in an exercise of mediated touch.

This "organism" merges the individual movements and interactions of the performers into one larger movement practice. What kind of walk, movement or dance is created when you connect a group of people? How can they move, roll, slide or push while remaining somewhat remotely connected as part of this collective body?

Choreographic Sculpture #3 - Collective travels through the landscape of Ostend during DANSAND! 

* Without corona, this moving collective would pause and invite passers-by to interact... 

credits

concept & spel
Vera Tussing & studenten Antwerps Conservatorium
Studenten Antwerps Conservatorium
Isaac Butler, Raphael Damasceno Ferreira de Moura, Agnese Forlani, Fyllenia Grigoriou, Marah Haj, Arnau Moreno i Grau, Oscar Pascual López, Valeria Secchi, Hanne Van Driessche, Flora Virag, Bjorn Vervecken, Anna Orfee Tibergien, Nicolas Verlinden
productie ondersteuning
Hiros
duur
30'