Terug naar overzicht
  • Interview
  • 04/03/20 12:49

De resident van KAAP - Marialena Marouda

Bij KAAP is het nooit saai. Concerten, voorstellingen, ‘sound walks’, cinema, … we hebben een ruim aanbod die we graag met jullie delen. Maar wist je dat er ook heel wat achter de schermen gebeurt? 

Zo hebben we regelmatig residenten in huis. Of ze nu schrijven, dansen, repeteren of de laatste hand leggen aan hun volgende voorstelling, bij KAAP krijgen ze de ruimte én ondersteuning om het te doen. 

FEBRUARI 2020 - Marialena Marouda 

'The Oceanographies Institute' bestudeert de relatie tussen het menselijk lichaam en het uitgestrekte ‘lichaam’ van de oceaan. Het is geïnteresseerd in ontmoetingen met de wijde zee en de kennis die voortvloeit uit die confrontaties. Het onderzoekt de relatie van handen tot modder, van oren en het geluid van de brekende golven, van voeten en het gevoel van wegzinken.
Performance en poëzie spelen een belangrijke rol in het werk van het instituut. In een reeks privébijeenkomsten, de zgn. Ocean Conversations and demonstrations, worden de ervaringen en herinneringen aan de oceaan verkend. Tijdens publieke momenten deelt het instituut die privégesprekken op een artistieke manier met het publiek.

Waarom de oceaan?

Ik ben zowel persoonlijk als professioneel aangetrokken tot de oceaan. Ik ben opgegroeid in Athene, Griekenland, waar de zee zeer aanwezig is in je alledaagse leven – wat het een zeer groot deel van iemands persoonlijkheid maakt. Dus de oceaan – vind ik – is deel van wie ik ben als een persoon. Ik wou zien hoe andere mensen dit ervoeren.

Politiek gezien is de oceaan een zeer actief gegeven in wat er in de wereld gebeurt vandaag. Denk maar aan de opwarming van de aarde of de zogenaamde “vluchtelingencrisis”. Het wordt nooit aanschouwt als de speler in het verhaal, die het in feite is. Binnen het werk voor ‘The Oceanographies Institute’ stel ik de vraag hoe we de oceaan een deel van de conversatie kunnen maken. “Hoe kan ik een gesprek starten met een andere persoon, waarin de oceaan op een of andere manier deel van uitmaakt?” en “Hoe is het mogelijk de stem van de oceaan te horen?”.

Dus ik startte “oceaangesprekken” met mensen die dichtbij de zee of de oceaan leven. Ik vroeg mijn gesprekspartners naar hun relatie met de zee doorheen hun leven, en het geeft hen vaak een ander perspectief waarom ze bv. een bepaalde job uitoefenen of te doen wat ze doen. Het is vaak een nieuwe ervaring voor hen om na te denken over de oceaan als een soort van compagnon zeg maar.

Hoe start je die gesprekken?

Dat gebeurt vaak zeer intuïtief. Ik begon de gesprekken met enkele vrienden in Brussel, tijdens een artistiek research programma waar ik deel van uitmaakte (a.pass). De meesten waren wel artiesten, dus ik wou ook wel eens horen wat een wetenschapper zijn/haar ervaring was met de oceaan. Dus ik contacteerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. Ik begon te praten met enkele wetenschappers die geïnteresseerd waren en betrok hen zo in het project. Dus mijn gesprekspartners zijn veelal mensen die ik persoonlijk ken of mensen die ik betrek omwille van hun professionele relatie met de zee. Gedurende het proces brengen mijn huidige gesprekspartners me in contact met nieuwe mensen. Dus het deelnemersnetwerk rond de The Oceanographies Institute groeit op een organische manier.

Zo kwam ik ook in contact met KAAP, na mijn samenwerking met het VLIZ. Ik vond het interessant om samen te werken met een kunstencentrum in Oostende om zo dan ook de mensen in de stad te leren kennen.

Je stond dit jaar al op huiskamerfestival Chambres d’O.

Ja, ik heb reeds enkele try-outs gedaan en Chambres d’O was ook een zeer positieve ervaring. Onze host was een ex-visser en een zeer enthousiaste schipper met een fantastische boot. De setting was ongelooflijk, de kapitein was hulpvaardig en het publiek was zeer open over het werk. We hebben heel goede feedback van hen gekregen.

Dit was enorm motiverend. Vorige november betrok ik meerdere collaboratoren in het The Oceanographic Institute, zoals een dramaturg, een componist en twee performers. Dus de presentatie op Chambres d’O (eind januari, nvdr) kwam op het juiste moment, toen de voorstelling begon te veranderen en te evolueren.

Wat is het plan nu?

De première volgt mid-september, tot dan plan ik verschillende presentaties, zoals bv. tijdens Pint of Science in mei – in Oostende en in samenwerking met het VLIZ. We hebben ook nog een residentie in Q-O2 in Brussel, een plek voor experimentele muziek en geluidskunsten, waar ik heel benieuwd naar ben. We gaan ook nog aan de slag in nadine (Brussel), C-Takt (Neerpelt) en Bude Kunstencentrum (Kortrijk). Volgend jaar komen we terug naar Oostende voor Dansand!     

Je legt ook wel een internationaal parcours af.

Ja, ik ben geboren in Griekenland, maar ik woon al vele Jaren in het buitenland. Voor ik naar België kwam woonde ik tien jaar in Duitsland en studeerde ik vier jaar in de Verenigde Staten.

Waarom nu België?

Ik vind de Belgische performance art scene een van de meest intrigerende scenes die ik al tegen gekomen ben… Het lijkt me zeer open naar nieuwe kunstvormen en werken. Ik vind dat de instituten / centra – groot of klein – en hun coördinators zeer oprecht geïnteresseerd zijn in wat artiesten doen en hoe ze hun formats uitwerken. De hiërarchie is nogal vlak met vele kleine experimentele werkplekken als een essentieel onderdeel van de scene, wat het een grote diversiteit geeft. Er zijn alle soorten mensen aan het werk die met alle soorten zaken bezig zijn. Er is ook een grote solidariteit tussen de artiesten en dat vind ik inspirerend om te zien. Ik hoop echt dat dit ook zo doorgaat in de toekomst.

We zijn blij je hier te hebben bij KAAP

----

ENGLISH VERSION

Why the ocean?

I’m drawn to the ocean both personally and professionally. I grew up in Athens, Greece and there the sea is very much part of one’s everyday life and I think also a very relevant part of one’s personality. So the ocean - I feel - is part of who I am as a person. I wanted to see in which way other people felt similar in its proximity. 

Also politically, the ocean is very active in what’s happening around the world at the moment, participating in changes like global warming or the so called “refugee crisis”.  But it is never addressed as the actor that it is. Within the work of the Oceanographies Institute, I ask how it is possible to make the part of the conversation. “Can I start a conversation with another human being, in which somehow the ocean also takes part?” and “How is it possible to hear the ocean’s “voice”?”

So I started having “Ocean Conversations” with people that live in proximity to the ocean or the sea. I ask my interlocutors about their relationship to the ocean throughout their lives, and this often gives them another perspective on why they chose their job, or why they chose to live where they do, for example. It’s often a new experience for them to think of the ocean in this way, as a companion.

How do you start these conversations?

It happens quite intuitively. I started having the conversations with some friends in Brussels during the artistic research programm I was part of (a.pass). Most of these friends were artists. Because I was also interested in including scientists’ experiences of the ocean, I contacted the Flanders Marine Institute (VLIZ) in Ostend. I started conversations with some of the scientists there who were interested in the work and involved them in the project. So my interlocutors are either people I get to know personally, or people I research because of their professional relation to the ocean. As the work evolves, my interlocutors also often connect me to other conversation partners. So the network of the Oceanographies Institute’s participants grows rather organically.  

I came in contact with KAAP after collaborating with the VLIZ:  it was interesting for me to collaborate with an artistic institution in Ostend and to get to know more people in the city. 

You were already at Chambres d’O this year. 

Yes, I’ve been having try-outs throughout the process, and Chambres d’O was a very positive experience. Our host was a former fisherman and enthusiastic seaman with a wonderful boat. The setting was great, our captain was very supportive, and the audience was very open to the work. We had great feedback from them.

This was very encouraging. Last November I opened up the work on the Oceanographies Institute to more collaborators: a dramaturg, a composer and two performers. Before performing in Chambres d’O we all had a three week residency together. So the presentation at Chambres d’O came at a time when the work started to change and evolve.

What’s the plan now?

The premiere is in mid-September, until then I’m planning some presentations, for example during Pint of Science in May in Ostend, in collaboration with the VLIZ. We also have a residency in Q-O2 in Brussels, a space for experimental music and sound art, about which I am very excited. We also work at nadine in Brussels, C-Takt in Neerpelt and in Buda Kunstencentrum in Kotrijk.  And then next year we come back to Ostend for Dansand!

You’re quite international.

Yes, I was born in Greece, but have lived abroad for many years. I’ve studied in New York, Giessen and Brussels. Before I came to Belgium, I lived in Germany for 10 years, before this in the United States for 4 years.

Why Belgium? 

I find the Belgian performance art scene to be one of the most intriguing I’ve encountered. It seems very open to new art forms and art works. I feel that institutions -small and large-  and their coordinators are genuinely interested in what artists do and the formats they develop. Hierarchies are rather flat with also many smaller experimental workspaces being an essential part of the scene, giving it a great diversity. There are all these different people here doing very different kinds of work on a high level. And there’s great solidarity between the artists. That’s very inspiring to see. I really hope it can continue like this also in the future.

We’re happy to have you at KAAP.


Ik vind de Belgische performance art scene een van de meest intrigerende scenes die ik al tegen gekomen ben…

Marialena Marouda

Meer nieuwsberichten Ontdek alle andere artikels

Nieuw interactieplatform

Nieuw interactieplatform
N.E.S.H.A.A. (Not Every Ship Has An Author) lanceert het nieuwe interactieplatform www.acursepoem.com, wa... (Lees meer)

Residentie A CURSE POEM

Residentie A CURSE POEM
N.E.S.H.A.A. wil bewust omgaan met referenties en bronmateriaal en vindt het belangrijk om de bronnen die een inspirati... (Lees meer)

Phonorama zoekt geluiden

Phonorama zoekt geluiden
Tijdscapsule Geluidskunstenaar Stijn Dickel wil samen met de Bruggeling op zoek naar typisch Brugse geluiden. Dat kan ee... (Lees meer)

Week van de Belgische muziek #unitedwejazz

Week van de Belgische muziek #unitedwejazz
Tijdens de Week van de Belgische Muziek schakelt ook de jazzsector een versnelling hoger. Verschillende spelers uit de s... (Lees meer)