Sophia Danae Vorvila tijdens DANSAND! - foto door Tine Declerck

Sophia Danae Vorvila & Christina Skoutela

Sophia Danae Vorvila en Christina Skoutela zijn twee professionele danseressen die zich tussen België en de Balkan bewegen. Danae ging eerder al een First date aan op DANSAND! in Oostende en komt nu samen met Christina in residentie bij KAAP om te werken aan haar eigen projecten.

Hun onderzoeksproject is geïnspireerd door het boek “Woman in the Dunes” van de Japanse auteur Kobe Abe. Ze zijn geraakt door het feit dat deze auteur zonder wanhoop de onontkoombare realiteit van de mensheid aanvaardt en daardoor ook zijn eigen bestaan rechtvaardigt. Via verschillende situaties en fragmenten te evoceren scheppen ze beelden via dans, scenografie en geluid. Danae en Christina werken aan het in beeld brengen van het overgangsritueel van het buitensporige lichaam naar het volledig tegenovergestelde, zijnde een moeiteloos, volgzaam en onderdrukt lichaam. Ze brengen daarom “stromend” zand binnen als symbool voor de oneindige levensstroom die ons onvermijdelijk toch naar het einde brengt.