Sophia Danae Vorvila en Christina Skoutelan, foto door Sarah Bertholon

Sophia Danae Vorvila & Christina Skoutela

Sophia Danae Vorvila en Christina Skoutela zijn twee professionele danseressen die zich tussen België en de Balkan bewegen. Danae ging eerder al een First date aan op DANSAND! in Oostende en komt nu samen met Christina in residentie bij KAAP om te werken aan haar eigen projecten.

Hun onderzoeksproject werd aanvankelijk geïnspireerd door het gemeenschappelijk lezen van de roman "De vrouw in de duinen" van de Japanse auteur Kōbō Abe, tijdens het delen van een appartement in Antwerpen. Ze werden geraakt door het feit dat deze auteur zonder wanhoop de onontkoombare realiteit van de mensheid aanvaardt en daarmee ook zijn eigen bestaan rechtvaardigt. De eerste poging om hun onderzoek te delen was via de creatie van een langdurige installatieperformance met zand als basismateriaal in Brussel. 

Na hun presentatie hebben ze besloten dit project verder uit te diepen via een meer persoonlijke benadering, met een divers format; gedurende de laatste maanden experimenteren ze met fysieke en emotionele taken en partituren waarin ze het unheimliche onderzoeken dat zich in vertrouwde (huiselijke) situaties bevindt, zowel lichamelijk als conceptueel. In samenwerking met multidisciplinair muzikant Laurent Carleris, verkennen ze verschillende situaties en fragmenten van herinneringen en realiteiten, terwijl ze beelden creëren door middel van dans, teksten, scenografie en soundscapes.