buren - foto Melissa Mabesoone

buren

buren is het collectief van duo Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone. Ze staan garant voor een interessante mix van theater en beeldende kunst.

Bij KAAP brachten ze al verschillende projecten tot leven. Zo zagen we in seizoen 19-20 nog Blue Skies Forever in onze zaal in Brugge en brachten ze T-Shirt Conversations naar Chambres d'O in Oostende. Vorig seizoen ging normaalgezien SPARE TIME WORK in de zalen verschijnen, maar we kennen de omstandigheden intussen waarom dit niet het geval was. In SPARE TIME WORK neemt het duo de sociale realiteiten en economi­sche krachten die inwerken op het concept vrije tijd en werk onder de loep. Wat betekent vrije tijd in onze Westerse samenle­ving en voor de makers persoon­lijk? Tijdens hun residentie in KAAP | De Groenplaats komen ze de puntjes op de i zetten, want de voorstelling gaat eindelijk in première eind november!