Foto: 3 dansers in beweging | Blue Moon Spring

Anneleen Keppens

In Blue Moon Spring gaan drie dansers op zoek naar een belichaming van jazzmuziek. Hoe beweegt jazz in en tussen lichamen? Hierbij benadrukken ze kwaliteiten die deel uitmaken van jazz, maar niet altijd op de voorgrond staan, zoals intimiteit, sensualiteit, kwetsbaarheid, gedijen in tussenruimtes, en een drang om te vieren.

Door bestaande muziekfragmenten te laten communiceren met speciaal voor de voorstelling geschreven muziek, trekt het stuk de geschiedenis mee in een hedendaags, complex geluidsweb. De dansers gaan op een heel persoonlijke reis: ze luisteren, in elke zin van het woord. Hoe beïnvloedt deze benadering van muziek maken de manier waarop ze samen beweging creëren, en wat kan dit ons leren over (samen)leven vandaag?

Elke voorstelling is uniek: de performers oefenen zich in het kwetsbaar en gepassioneerd blijven door middel van improvisatie, in samen dansen met hun verschillen, in beheersing en intuïtie op elkaar af te stemmen en klaarwakker te dromen.

De residentie in KAAP is de laatste creatieweek van Blue Moon Spring. Het is een moment om samen te reflecteren op het creatieproces en om feedback te integreren. Ze zullen ook terugkeren naar de bron: muziek beluisteren, niet alleen met de oren, maar met het hele lichaam.

Meer info over de voorstelling

 

ENG

In Blue Moon Spring, three dancers seek the embodiment of jazz music. How does jazz move in and around bodies? Here, the dancers emphasize qualities that are associated of jazz, but aren't always front and center, like intimacy, sensuality, vulnerability, thriving inbetween spaces, and the desire to celebrate.

By letting music that was especially created for this performance communicate with existing musical fragments, the piece carries history along in a contemporary, complex web of sounds. The dancers go on a very personal journey: they listen, in every sense of the word. How does this special approach to music influence the way in which the dancers create movement together, and what can it teach us about everyday (co)existence?

Every performance is unique. The performers practice in staying vulnerable and passionate by improvising, dancing with their differences, tuning into one another intuïtively and dreaming wide awake.

The residency at KAAP will be the last week of their creation for Blue Moon Spring. It is a moment to reflect on the creation process together and to integrate feedback. They will also return to the source: listening to music. Not only with ears, but with the entirety of their bodies.

More info on this performance