Participatietraject Oostende

Participatietraject Oostende

Over deze artiest

Koloniale sporen in Oostende: participatietraject rond de koloniale verwijzingen in de publieke ruimte.

Samen met haar inwoners werkt Stad Oostende een plan uit dat ruimte creëert om in dialoog te gaan over de koloniale verwijzingen in de publieke ruimte. In dit participatietraject kaderen we ons koloniaal verleden en gaan we samen op zoek naar manieren om dit verleden een plaats te geven.

Het plan bestaat uit diverse actiepunten:Inventaris opmaken met directe en indirecte symbolen van het koloniaal verleden in

  • Oostende
  • Het optimaliseren van informatiebordjes bij standbeelden en pleinen
  • Het ruitersbeeld van Leopold II contextualiseren
  • Mensen meer bewust maken van het verleden door middel van gidstours en audiotours
  • Ruimte scheppen om in dialoog te gaan samen met de Afrikaanse diaspora

Wil je graag meer weten over het project of mee participeren? Stuur dan naar participatie@oostende.be

ENG

Together with its residents, the City of Ostend is developing a plan that creates space for dialogue on colonial references in public space. Within this participation project, we frame our colonial past and explore ways to give it a place. The plan consists of various action points, such as creating an inventory of direct and indirect symbols of the colonial past in Ostend, optimizing information boards at statues and squares, contextualizing the equestrian statue of Leopold II, raising awareness of the past through guided and audio tours, and creating space for dialogue with the African diaspora.

Would you like to know more about the project or participate? Please send an email to participatie@oostende.be.