Foto: Nikima Jagudajev - (c) Salomon Leonard Poutsma

Nikima Jagudajev

Nikima Jagudajev (1990) is een Amerikaans-Oostenrijks/Oezbeekse choreograaf. Hun op processen gebaseerde, collaboratieve praktijk kijkt naar sociale vormen; sociale relaties als ruimtelijke relaties en hoe we ons op bevredigende en bedachtzame manieren samenvoegen. Met de choreografie van het spel als kader worden performers (Conduit) en bezoekers (Arrivor) opgenomen in een spel met een open einde. De wereld wordt opgebouwd door een groep kunstenaars die de speelplaats vormgeven met elementen als live muziek, eten, een spel verzamelbare kaarten, geheimen en niet-lineaire danschoreografieën die zich als portalen door de tijd in elkaar vouwen. Deze elementen werken als informele uitnodigingen om zich op verschillende manieren in te mengen. Ze verleggen de aandacht en bieden agency en ontologische transformatie. Net als driedimensionale Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) is deze mythopoeïsche wereld zowel serieus als speels, betoverd met betekenis en vol met mods. Iemands ervaring wordt bepaald door de formele eigenschappen van het spel en door de interactie van verschillende andere spelers met hun eigen subjectieve interpretaties.

Performers en bezoekers delen dit glibberige universum.

Nikima Jagudajev (1990) is a US American, Austrian/Uzbek choreographer. Their process based live practice is concerned with long form gatherings and play, expanding formal dance into the construction of open-ended socialities that find their homes in various non-theater spaces. Harnessing the choreography of play as a framework, performers (Conduit) and visitors (Arrivor) are incorporated into an open-ended game. 

The elements include formal dance sequences, but also food, music, Crits, Still Lifes, divination, Arcane Clothing, journaling, cards, and conversation. These elements work as informal invitations to engage in different ways, shifting attention and offering agency. Like threedimensional Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) this mythopoeic world is both serious and playful, enchanted with meaning and full of mods. One’s experience is determined by the games’ formal properties as well as the interaction of various interpreting subjectivities. Performers and visitors share this slippery universe.