The Dating Project - Clara Hermans

The Dating Project - Dan Mussett

Praktisch

  • VVK € 8 ADD € 11

Life is a mystery. Everyone must stand alone.

THE DATING PROJECT is een doorlopende reeks van performatieve experimenten over hoe smartphones het gedrag kunnen beïnvloeden en gebruikers kunnen manipuleren in interactie met elkaar en de ruimte om hen heen. Het project bestaat uit het maken van individuele instructievideo's die door gebruikers worden gedownload. De video’s leiden de gebruikers door een bepaalde ruimte en zetten hen ertoe aan om zich op een bepaalde manier tot die ruimte en elkaar te verhouden, en om in alledaagse scènes sociale interacties op te voeren.

THE DATING PROJECT is een live interactief spel, waarin deelnemers situaties naspelen die voortkomen uit de verhalen van het dagelijks leven, door simpelweg een reeks instructies op hun smartphone te volgen. Het staat open voor iedereen en is een poging om volslagen vreemden samen te brengen in situaties van vreugde, spel en intimiteit, en saamhorigheid in de ruimten die zij collectief bewonen, en hen aan te zetten tot het op speelse wijze ondermijnen van regels en machtsstructuren die in het dagelijks leven werkzaam zijn. Door het ensceneren van deze ontmoetingen, die de grens tussen fictie en realiteit doen vervagen door middel van rollenspellen, wil het project op subtiele wijze een ruimte bieden voor empathie en begrip binnen een universum van spel. 

Voor DANSAND! werd een nieuwe aflevering van THE DATING PROJECT gemaakt, getiteld Where do we go from here?
Geïnspireerd door het strand als grensgebied waar verhalen over vertrekken en aankomen botsen, brengt deze aflevering deelnemers op een luchtige manier samen om de vele manieren waarop deze ruimte is waargenomen, verbeeld en gedefinieerd opnieuw uit te spelen.

Praktisch

  • Breng je smartphone mee (4G noodzakelijk)

De ticketverkoop start op 25 mei.

ENG

THE DATING PROJECT is a live interactive game, in which participants roleplay situations scripted from the narratives of everyday life, simply by following a series of instructions on their smartphones. Open to all, it is an attempt to bring total strangers together in situations of joy, play, and intimacy, and togetherness in the spaces that they collectively inhabit, prompting them to playfully subvert rules and power structures at work in everyday life. In staging these encounters, which blur the line between fiction and reality through the means of roleplay, the project wishes to subtly offer a space for empathy and understanding within a universe of play. 

For Dansand, an episode of THE DATING PROJECT entitled Where do we go from here? has been made. Taking inspiration from the beach as a frontier space where narratives of leaving and arriving collide, this episode brings participants together in a light-hearted way to re-enact the many ways in which this space has been perceived, imagined, and defined.

Bring your smartphone!

concept
Dan Mussett
content developers
Barbara T’Jonck, Bianca Zueneli, Dan Mussett
think tank
Andreas Fleck, Zehra Proch
Web and Software Developer
Vincent Van Dijck
graphic design
Pauline Scharmann
met dank aan
Rubina Pabani, Jonathan Ley, GRIP, Tuning People, Bar Leon
Executive Production
wpZimmer
coproductie
C-TAKT, De Studio, KAAP, Europalia, Bozar, Storm op Komst
met de steun van
Stad Antwerpen, culturele activatiepremie van Vlaanderen, Conservatorium Antwerpen
duur
30'