Voorlopig vinden er geen voorstellingen / concerten plaats tot en met tenminste 19 november.

Indien we toch weer 'mogen', maar vooral 'kunnen' dan zijn de onderstaande richtlijnen zeker handig om even na te lezen.

-------

Om elke bezoeker, vrijwilliger, medewerker en artiest een veilige en aangename voorstelling te bieden, vragen wij rekening te houden met de genomen coronamaatregelen alsook deze te respecteren in ieders belang. 

Tot de risicogroepen behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Voor de voorstelling

Bij aankomst

De locatie wordt rij per rij opgevuld. Onze medewerkers verwijzen je door naar je plaats. Na afloop van de voorstelling wordt rij per rij naar de uitgang verwezen op aangeven van de medewerker ter plaatse.

Tijdens de voorstelling

Hou het vooral veilig door de nodige afstand te respecteren. Blijf thuis indien jij of iemand in je bubbel ziek is. Gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

#samentegencorona