Selm Wenselaers - Tussengebieden | Karaktersalon
Terug naar overzicht

Selm Wenselaers - Tussengebieden | Karaktersalon

Zijn we of man, of vrouw?

  • Literatuur & debat
  • Zondag 25 april, 11:00
  • KAAP | Oostende

Mijn kaap

Selm Wenselaers ontwricht met zachtheid en humor onze drang om binair te denken, bijvoorbeeld wanneer we het over gender hebben. Binair denken, het stamt uit de Verlichting waarin wetenschap alles begon te catalogiseren en waarheden aan het licht bracht. Dat er twee geslachten zijn, mannelijk en vrouwelijk, dat is wetenschappelijk aangetoond, en dus waar, toch? Waarom zouden we dit in vraag stellen? Waarom is er plots zoveel over gender te doen? Waarom wil Selm, en velen met hen, met het voornaamwoord ‘hen’ aangesproken worden, en niet met wat we als onveranderlijk juist beschouwen ‘hem’ of ‘haar’?

Selm toont vanuit hun eigen verhaal aan dat er best wel plaats is voor tussengebieden. Tussen ‘hem’ en ‘haar’, tussen werkpraktijken: theater en museum/beeldende kunst, tussen thuisplaatsen: Nederland en Vlaanderen.

Het Karakter “Tussengebieden” en dit Karaktersalon zijn een actueel en noodzakelijk pleidooi om de binaire bril af te zetten, en ‘de ander’ te zien. Om ons taalgebruik aan te passen en om aandacht te hebben hoe we met de ander omgaan. Niet vanuit onze dominante blik, maar met oog voor tussengebieden, waarin we elkaar echt kunnen ontmoeten.


uitgegeven door
Academia Press, Theater aan Zee, HoGent en KAAP