Pleasant Island - Silke Huysmans & Hannes Dereere (CAMPO)
Terug naar overzicht

Pleasant Island - Silke Huysmans & Hannes Dereere (CAMPO)

Het kleinste eiland van de wereld legt ons een grootse spiegel voor.

  • Podium
  • Dinsdag 23 februari, 20:00
  • MaZ

Mijn kaap

Verborgen in de Stille Oceaan ligt het kleine eiland Nauru, ooit Pleasant Island genoemd door Europese ontdek­kings­rei­zi­gers. De geschie­denis van deze plek lijkt een parabel van onze moderne tijd. Na de ontdek­king van een enorme fosfaat­voor­raad in de grond, werd het eiland onder Austra­lisch toezicht in snel tempo omgespit en leeg gegraven. Tot alle natuur­lijke rijkdom was uitgeput en er niets meer overbleef.

In dit verwoeste maanland­schap houdt Nauru vandaag – tegen forse betaling van Australië – vluchte­lin­gen­kampen open. De situatie van de vluchte­lingen ter plekke is uitzicht­loos. Tegelijk wordt het eiland van buitenaf bedreigd door een steeds verder stijgende zeespiegel. In deze postapo­ca­lyp­ti­sche setting botsen documen­taire theater­ma­kers Silke Huysmans en Hannes Dereere op de grenzen van een wereld die gericht is op eindeloze groei.

Aan de hand van interviews en gesprekken die ze op het eiland opnamen, gaan ze op zoek naar een perspec­tief. Welke uitzichten blijven er over op een plek die ecologisch en economisch ten gronde werd gericht? Hoe gaan we om met de grauwe toekomst­beelden die ons allen boven het hoofd hangen?

Hannes en Silke waren één van de eerste KAAP-makers. Ze hebben hun eerste stappen voor deze voorstelling in de residentieplek 'Groenplaats' in Brugge gezet. Hun vorige en eerste succes Mining Stories werd gecoproduceerd door KAAP en destijds vertoond in De Werf. Voor de presentatie van hun tweede voorstelling slaan Cultuurcentrum Brugge en KAAP de handen in elkaar om deze te presenteren in MaZ.


"Nauru biedt ons een toekomst­beeld. Een dystopisch toekomst­beeld, over hoe we een plek uitmijnen en dan gebruiken als opvang­cen­trum voor vluchte­lingen. Op de kleine schaal van Nauru zie je de proble­ma­tieken waarmee heel de wereld wordt geconfron­teerd." - De MorgenLuister hier naar een podcast van De Zendelingen over deze voorstelling:
locatie
MaZ
i.s.m.
Cultuurcentrum Brugge
met dank aan
alle gesprekspartners in Nauru

van en door
Silke Huysmans en Hannes Dereere
dramaturgie
Dries Douibi
sound mixing
Lieven Dousselaere
techniek
Anne Meeussen en Piet Depoortere

productie
CAMPO
coproductie
KAAP, Kunstenfestivaldesarts, Spring Festival Utrecht, Beursschouwburg, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Veem House for Performance, Spielart & De Brakke Grond